Termini

SCOPE AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT

Inti tara mal-ftehim u l-kundizzjonijiet msemmija fid-Dikjarazzjoni dwar l-użu tiegħek tas-Sit Elettroniku. Id-Dikjarazzjoni twettaq il-ftehim sħiħ biss bejn inti u s-Softwer dwar l-użu tiegħek tas-Sit Elettroniku u b’hekk ibdel dak kollu f’dak li kien hemm qabel jew dak li kien hemm b’tarfien kontemporanju, raprezentazzjonijiet, garanziji jew/kunews dwar is-Sit Elettroniku. Nistgħu neħħilu bidla fil-ftehim minn żmien għal żmien b’dikjarazzjoni tagħna biss, mingħajr informazzjoni speċifika għalik. L-aħħar Dikjarazzjoni se tkun miktuba fuq is-Sit Elettroniku u għandek tipprovdi riveżjoni tad-Dikjarazzjoni qabel ma tuża s-Sit Elettroniku. Permezz tal-użu kontinwu tiegħek tas-Sit Elettroniku u/jew Servizzi, int intant qed tikkompli b’kull it-termini u l-kundizzjonijiet msemmija fid-Dikjarazzjoni attwali f’dak iz-zmien. Għalhekk, għandek regolarment iċċekkja din il-paġna għal aġġornamenti jew/bidliet.

KONDIĊINI

Is-Sit elettroniku u s-Servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu jidħlu f’kontratti li jkunu validi ta’ skont il-liġi applikabbli. Is-Sit elettroniku u s-Servizzi m’humiex meqjusa għal xi individwu taħt it-twelid ta’ tmien u għoxrin (18) sena. Jekk int taħt it-twelid ta’ tmien u għoxrin (18) sena, ma għandekx permess li tuża jew/aċċessa s-Sit elettroniku jew s-Servizzi.

DESKRIZZJONI TAL-ISEBJEJT

Servizzi tal-Vendor

Billi tirreġistra l-formoli tal-ordni tal-axxettjar applikabbli, tista’ tikseb jew tipprova tikseb, xi prodotti jew servizzi misthi minn il-Website. Il-prodotti jew is-servizzi mmarkati fis-Website jistgħu jikkontenew deskrijzioni li huma provduti direttament mill-manifatturi jew distributori tal-terza persuna tal-artikli. TheSoftware ma jirrappreżenta jew jwarranta li l-deskrijzjoni tal-artikli huma veri jew kompleta. Tifhem u taqbel li TheSoftware mhix responsabbli jew li jista’ jkun li tgħinx biżżejjed għall-ħsara tiegħek biex tikseb prodotti jew servizzi mill-Website jew għal xi kontroversja mal-bejjiegħ ta’ prodotti, idistributur u l-konsumaturi tal-konsumatur finali. Tifhem u taqbel li TheSoftware ma jkunx responsabbli lejk jew lil xi terza parte għal xi domanda marbuta ma’ xi prodotti jew servizzi offruti fuq il-Website.

KONKORS

Minn żmien għal żmien, TheSoftware joffri ħolqa promozzjonali u premji oħra permezz ta’ Konkorsi. Billi toffri informazzjoni vera u esatta dwar il-Konkorru rilevanti, u tappoġġja r-Regoli Uffiċjali tal-Konkors li japplikaw lill-kull Konkors, tista’ tidħol għal chances li tkun qed tikseb il-premjji promozzjonali offruti permezz ta’ kull Konkors. Għal tkun tonqos fil-Konkorsi mressqin fuq is-Sit, trid ikollok kompletament applika l-ffiorma tad-dħul rilevanti. Inti tappoġġja li toffri d-data tal-ħlas vera, esatta, kurrenti u kompluta tal-Konkors. TheSoftware għandha d-dritt li tħaqqad kull Dati tal-Ħlas tal-Konkors fejn jidher li, fl-esklussività tal-diskret ċjoni ta’ TheSoftware, li: (i) int qiegħed fi tkarrik ta’ xi proporzjoni tal-Artikolu; u (ii) id-Dati tal-Ħlas tal-Konkors li proprjetajt huma inkompluti, frodulenti, duplikati jewi oħra inaċċettabli. TheSoftware tista’ tibdel il-kriterji tad-Dati tar-Reġistrazzjoni f’kull ħin, bl-esklussività tal-diskret ċjoni tagħha.

LIĊENZA TAL-PERMESS

Bħala utent tal-websajt, ikollok permess mhux esklussiv, mhux trasferibbli, revokabbli u limitat biex taqsam u tuża l-websajt, il-kontenut u l-materjal associjat skont l-Intant. Is-Softwer jista ‘jterminate din il-liċenza f ‘kull ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista ‘tuża l-websajt u l-kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek bla skop komerċjali. Ebda parti minn l-websajt, il-kontenut, il-konkorrenzi u/jew is-servizzi ma jistgħux jiġu riprodotti f’xi forma jew jintegraw f ‘sistema ta ‘riċerka ta’ informazzjoni, elettroniċi jew mekkaniku. Tista ‘mexxi, tikseb, ttemula, klonja, tixtri, tibdel, ta’de compila, tinfetaħ, inġiniera inversa jew ttrasferixxi l-websajt, il-kontenut, il-konkorrenzi u/jew is-servizzi jew xi parti minnhom. Is-Softwer jirriserva xi drittijiet li ma jingħatawx esplicitament fl-Agreement. Tista ‘ma tużax l-ebda apparat, software jew rutina biex ta’ interfjera jew tippjana interfjera mal-ħidma ġusta tal-websajt. Tista ‘ma tieħu l-ebda azzjoni li tagħmel żieda eċċezzjonali jew diskproprizzjonata fuq l-infrastruttura ta ‘TheSoftware. Id-dritt tiegħek biex tuża l-websajt, il-kontenut, il-konkorrenzi u/jew is-servizzi mhumiex trasferibbli.

DIRITTI PROPJETARJI

Il-kontenut, l-organizzazzjoni, il-ġrafika, id-deżin, il-kompilazzjoni, it-traduzzjoni maġnetika, it-konverżjoni diġitali, is-softwer, is-servizzi u affarijiet oħra relatati mal-Webiste, il-Kontenut, il-Konkorsi u s-Servizzi huma protetti taħt id-drittijiet tal-kopyright, it-tagħrifijiet u d-drittijiet oħra protettivi (inklużi, iżda mhux limitat għall, id-drittijiet tal-intellettwalità). Il-kopja, ir-redistribuzzjoni, il-pubblikazzjoni jew is-sewwieqa minnek ta’ xi parti tas-Sit, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi hija strettament proibita. Ir-riċeviment sistematiku tal-materjal mis-Sit, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is-Servizzi permezz ta’ mezzi awtomatizzati jew xi forma oħra ta’ estrażżjoni tad-data biex toħloq jew tikompli, direttament jew indirettament, kollezzjoni, kompilazzjoni, bażi tad-data jew direttorju mingħand permess mill-ġabra bil-kirja minn TheSoftware hija proibita. Int ma tagħmelx drittijiet ta’ possediment għal kull kontenut, dokument, softwer, servizzi jew materjali oħra mmirati jew permezz tas-Sit, il-Kontenut, il-Konkorsi u/jew is- Servizzi. Il-postjar ta’ informazzjoni jew materjal fis-Sit, jew permezz tas-Servizzi, minn TheSoftware ma jikkostitwixxi mixiema ta’ xi dritt f’dan l-informazzjoni u/jew materjali. L-isem TheSoftware u l-logħo, u l-ġrafika kollha associati u l-isem tas-servizzi, huma marki reġistrati ta’ TheSoftware. It-tagħrifijiet kollha oħra li japparant fis-Sit jew permezz tas-Servizzi huma propjeta’ tar-riżpettivi possessori. L-uzu ta’ xi marki mingħajr il-konsens skrit reġistrat tal-possessur applikabbli huwa strettament proibit.

LINKING IPPI WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” U/R REFERENCING IPPI WEBSITE PROHIBITED

Jekk ma jkunx espressament awtorizzat mill-Software, l-ebda persuna ma tistax tikkollega mal-Website, jew parti minnhom (inklużi, iżda mhux limitat għalihom, logoti, marki tan-negozju, branding jew materjal protett b’kopjader), lejn il-websajt jew il-lokal web tagħhom għal xi raġuni. Aktar minn hekk, “framing” tal-Website u/jew referenza għall-Uniform Resource Locator (“URL”) tal-Website f’midja kommersjali jew mhux-kommersjali mingħajr il-permess, espress, preċedenti u skrit tal-Software huwa strettament prohibut. Speċifikament jekkordja li tkun kooperattiv ma’ l-Website biex tneħħi jew tispiċċa, kif applikabbli, xi kontenut jew attività bħal din. Hawnhekk ittekk l-akkwist li tkun responsabbli għal xi danni kollha assoċjati ma’ dan.

EDITAR, IŻŻOMRET U MODIFIKAZZJONI

Nirrizervaw id-dritt f’diżkretu tagħna li nkunu neditaw u/jew mmħarrġew xi dokumenti, informazzjoni jew kontenut ieħor li japparixxu fuq is-Sit Elettroniku.

DICLAMAR GĦAL ĦSARA LI TINĦALI MINN DOWNLOADS

Iż-żjarat jixtiequ informazzjoni mill-Website fil-periklu tagħhom stess. TheSoftware ma jagħmilx garanzija li dawn id-download huma liberu minn kodijiet korrotti tal-kompjuter inklużi, iżda mhux limitat għal, virusi u wormi.

INDEMNIFICATION

Inti tikkunsenta u tteżor TheSoftware, kull waħda minnhom il-ġenituri, is-sussiġi u l-affiljati tagħhom, u kull waħda minnhom il-membri rispettivi, l-uffiċjali, id-diretturi, l-impjegati, l-agensi, il-ko-biljanteri u/ jew partneri oħrajn, jiġu ħliefi minn kull reklamar u żvilup (inklużi l-ilbies raġunabbli tal-avukati), danni, talbiet, kossijiet, domandi u/ jew sentimenti kwalunkwe, mgħema minn xi terza persuna minħabba jew li toħorġu minn: (a) l-użu tiegħek tal-Websajt, is-Servizzi, il-Kontenut u/ jew id-dħul f’xi Kontest; (b) il-kuntratt tiegħek; u/ jew (c) il-vjolazzjoni tiegħek ta’ xi drittijiet ta’ individwu jew/ jew entità ieħor. Il-proviżjonijiet ta’ dan il-paragrafu huma għal-ġid ta’ TheSoftware, kull waħda minnhom il-ġenituri, is-sussiġi u/ jew l-affiljati tagħhom, u kull waħda minnhom l-uffiċjali, id-diretturi, il-membri, l-impjegati, l-agensi, is-sossijiet, il-litsenzjanti, is-sapplieri u/ jew l-avukati tagħhom rispettivament. Kull waħda minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jassirtaw u jinfurzaw dawn il-proviżjonijiet direttament kontra tiegħek f’isemhom.

WEBSITES TA’ TERZI PARTIJI

Is-Sit Elettroniku jista’ jipprovdi links għal websites oħrajn fuq l-internet jew jirreferi Għalija għal risorsi oħrajn, inklużi, iżda mhux limitat għal dawk magħmula u operati minn Provvedituri Terzi. Minħabba li TheSoftware ma għandux kontrol fuq dawn is-sit tattieħed terzi u/ jew risorsi, int taferejja u tikkonferma hawnhekk li TheSoftware mhix responsabbli għall-disponibbiltà ta’ dawn is-sit tattieħed terzi u/ jew risorsi. Barra minn hekk, TheSoftware ma jendorsa l-ebda termini u kondizzjonijiet, polizzi tal-privatezza, kontenut, reklamar, servizzi, prodotti u/ jew materjali oħra fi jew disponibbli minn dawn is-sit tattieħed terzi jew risorsi, jew għal xi żbalji u/ jew żvantaxiet li jispiċċaw minnhom.

POLITIKA TAS-SIGURTA’ TAL-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATURI

L-Użu tal-Websajt, u kull kummenti, parerijiet, informazzjoni, Data ta’ Registrazzjoni u/jew materjali li ssottomettu permezz tal-Websajt, hu suġġett għall-Politika tas-Sigurta’ tal-Privatezza tagħna. Nirrixtraw id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-Websajt, u kull informazzjoni oħra li tista’ tintifiċak, skont it-termini tal-Politika tas-Sigurta’ tal-Privatezza tagħna. Għall-konsulta tal-Politika tas-Sigurta’ tal-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok ikklikkja Hawnhekk.

Kull tentattiva minn individwu, hekk se jkun klijenti ta ‘TheSoftware jew le, li jipprovaw iżżomm, jisfar, jimxu, jinvandalizza u / jew inkella jinterferixxi bil-operazzjoni tal-Websajt, hija violazzjoni tal-liġi kriminali u ċivili u TheSoftware se jipprosegwi b ‘mod diligenti kwalunkwe rimedji f’dan ir-rigward kontra kull individwu jew entità ta’ ħtija sa l-akbar estensjoni permissibbli mill-liġi u l-ekwitajju.