Politika dwar il-privatezza

Billi tikkliki fuq

Il-Software jirrispetta l-privatezza ta’ kull individwu li jżur is-sit tagħna fil-web. Dan id-dikjarazzjoni tad-privatezza tintalab notifikazzjoni dwar ix-xandir u dawk it-termini li taħdem bihom il-Software biex jipproteġi l-privatezza tal-informazzjoni li tintwera minn viżitaturi ta’ siti fuq il-World Wide Web li huma propjetà u jinqarbu mill-Software, inkluż il-Software u l-Software. Dan id-dikjarazzjoni tad-privatezza tintalab notifikazzjoni dwar il-prattiċi ta’ kwalità tal-informazzjoni tagħna u dwar il-modi kif l-informazzjoni tiegħek tista’ ma tixtri. Din il-politika tista’ tibdel minn żmien għall-ieħor, allura jekk jogħġbok erġa’ ċċekkja perjodikament biex tirrevedi din l-informazzjoni.

A. Informazzjoni personalment identifikabbli:

Il-Software tipikament jirċievi d-dati speċifiċi dwar iż-żjarat tal-websajt tiegħu biss meta informazzjoni bħal din tinkludi b’volontarjat, bħal meta iż-żjarat tagħna jitolbu informazzjoni, jixtru jew jinnota għal servizzi, jiftħu tikket ta’ talba għall-għajnuna tal-klijenti, jipprovdu informazzjoni dwar ir-riżjum għall-opportunitajiet tax-xogħol jew jibgħatulna e-mail. Naturalment, xiwieġ minn dawn l-attivitajiet jitreq li tħabbgħu informazzjoni, bħal meta tagħtuna informazzjoni dwar xiri, tuża kards tal-kreditu biex tħallas għal servizzi, tissottomettu r-riżjum tiegħek, jew titlob ċerti tipi ta’ informazzjoni. Meta tagħtuna informazzjoni personalment identifikabbli lill-Software permezz ta’ wieħed mill-websajts tagħna, se jintuża biex jimplimenta t-talbiet speċifiċi tiegħek. Fil-maġġor parte tal-każijiet, se tiġi offruta l-opportunità li tselezzjoni jekk inti tixtieq, jew l-ebda, irid il-Software juża din l-informazzjoni għal skopijiet addizzjonali. Il-Software jżomm ir-responsabbiltà, f’dixxrejtu, li jibgħatlek bullettini u informazzjoni oħra importanti dwar is-servizzi tal-Software tiegħek. Minħabba l-ebda istruzzjonijiet mingħandek, il-Software jista’ juża l-informazzjoni li tagħtuna biex tingħata informazzjoni dwar servizzi addizzjonali u prodotti offruti mill-familja ta’ Kumpaniji tal-Software, l-għalliema awtorizzati tal-Software, u provdaturi oħra ta’ ġufijiet u servizzi li jkunu f’relazzjonijiet mal-Software u l-proposti tagħhom jista’ jkun meħtieġ għalik.

Eżempji f’dawn il-materiali ma għandhomx jiġu meħtieġa bħala promessa jew garanzija ta’ guadagni. Il-potenzjal ta’ iħlas jiddependi kollu fuq il-persuna li tuża l-prodott tagħna, l-ideat, it-tekniki u l-sforz impenjat. Aħna ma nipprojbixxux dan bħala skema ‘tgħin jikbru’, u lanqas għandek tara dan.”

B. Informazzjoni Ġenerika li Ma Tidentifikax Personalment (Mhux Ġenerika):

F’ġenerali, is-Software tiġbor xi informazzjoni ġenerika awtomatikament. L-informazzjoni ġenerika ma tindikax l-identità tal-żjarr. Tusually jinkludi informazzjoni dwar l-indirizz tal-internet miftuħ lill-kompjuter tiegħek, in-numru u l-frekwenza tal-viżitaturi, u s-siti tal-Software li għandhom jiżuru. Is-Software tiġbor din l-informazzjoni għal skop limitat ta ‘determinazzjoni tal-ħidma tal-klijent u l-bżonnijiet tas-sit elettroniku. Nnaqqsu dan billi nużaw teknoloġiji ċerti, inklużi

C. Il-Software tiegħek sit ospitat, server, bini ta’ tabelli, forum, Sitjiet ta’ Terzi:

Informazzjoni li tiddiskrivu f’spazju pubbliku, inkluż fuq każella tal-avrila, kamra tat-tqassis, jew websajt Is-Softwer tista’ tixxogħol għalik bħala parti mis-servizzi Is-Softwer tiegħek, hija disponibbli lil min ilu jżur dak is-spażju. Is-Softwer ma tistax tassew ħsara li tipproteġi kwalunkwe informazzjoni li tiddiskrivu f’dawn il-postijiet. Barra minn hekk, is-siti tal-Is-Softwer jinkludu linji għas-siti li huma propjetà ta’ partijiet tieni li mhumiex rrelejati mal-Is-Softwer. Is-Softwer ma tistax tipproteġi kwalunkwe informazzjoni tista’ tiddiskrivu f’dawn is-siti u jirrikomanda li tirrevedi l-istqarrijiet tal-politika tal-privatezza ta’ dawk is-siti li żżur.

D. Eċċezzjonijiet u Limitazzjonijiet:

Madankollu l-ewwel u skont il-ligijiet applikabbli, is-Softwer taħdem fis-saħħa ma’ uffiċjali statali, lokali, u federali f’kwalunkwe investigazzjoni relatata ma’ kull kontenut (inklużi komunikazzjonijiet elettroniċi personali jew privati tranżmituti lill-Softwer) jew attivitajiet illegali presumuti ta’ xi utent tas-Servizz, u jieħu miżuri rażonabbli biex jipproteġi d-drittijiet propjetarji tiegħu. Għal skopijiet limitati ta’ ġwadanija ta’ dan is-servizz u skont il-ligijiet applikabbli, is-Softwer jista’ jkun meħtieġ jiżlura informazzjoni persunalment identifikabbli. Barra minn hekk, is-Softwer jista’ jagħżel ikkomunika l-arejiet ta’ kumunikazzjoni ta’ kwalunkwe tip biex jissodisfaw kwalunkwe l-ħarsa, regolament, jew mistoqsija tal-gvern; jekk dan in-nuqqas huwa meħtieġ jew apropriju biex jopera s-Softwer; jew biex jipproteġi d-drittijiet jew il-propjetà tas-Softwer jew tal-oħrajn. F’daqqa ma’ xogħol mgħoti biex ikunu nsellmu jew ixxluwi xi interess f’is-Softwer u s-siti oħra posseduti mill-kumpanija, is-Softwer jżomm id-dritt li jbieg jew jixxellal l-informazzjoni tiegħek (inklużi, iżda mhux limitat għall-ism, l-indirizz informazzjoni, u informazzjoni oħra li waqqfet lill-Softwer) lil partit t-tielet li jitnissel fuq it-twettiq ta’ prodotti jew servizzi ta’ kumunikazzjoni; jaccetta li jkun is-suċċessur tal-Softwer fi ġidiet fl-immaniġġjar u l-ġejjien tiegħu dwar l-informazzjoni kulljata u immaniġġjata mill-Softwer; u jaccetta l-obbligi ta’ din id-dikjarazzjoni tal-politika.