Şartlar

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Websitesini kullanımınıza ilişkin Anlaşmada belirtilen şartları ve koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Websitesini kullanımınıza ilişkin sizin ve Yazılımın arasındaki tek ve tek anlaşmayı oluşturur ve Websitesi ile ilgili tüm önceki veya çağdaş anlaşmaları, temsil ve garantileri ve/veya anlayışları ortadan kaldırır. Anlaşmayı zaman zaman kendi takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz, size özel bir duyuru yapmaksızın. En son Anlaşma Websitesine gönderilecektir ve Websitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Websitesini ve/veya Hizmetleri devam ettikçe, o zaman yürürlükte olan Anlaşmadaki tüm koşul ve şartlara uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, bu sayfayı düzenli olarak güncellemeler ve/veya değişiklikler için kontrol etmelisiniz.

Gereksinimler

Web Sitesi ve Hizmetler yalnızca ilgili yasalara göre yasal olarak bağlayıcı sözleşmelere girebilecek bireyler için kullanılabilir. Web Sitesi ve Hizmetler, onsekiz (18) yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Onsekiz (18) yaşın altındaysanız, Web Sitesi’ni ve/veya Hizmetleri kullanma ve/veya erişme izniniz yoktur.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Uygun satın alma sipariş formlarını doldurarak, Web sitesinden belirli ürünleri ve/veya hizmetleri elde edebilir veya elde etmeye çalışabilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, bu tür ürünlerin üçüncü taraf sağlayıcıları olan üreticiler veya distribütörler tarafından doğrudan sağlanan açıklamaları içerebilir. Yazılım, bu tür ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Ürünleri ve/veya hizmetleri Web sitesinden edinememeniz veya ürün satıcısı, distribütörü ve son kullanıcı tüketicileri ile olan herhangi bir anlaşmazlık için TheSoftware’nın hiçbir şekilde sorumlu veya mali olarak sorumlu olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nın Web sitesinde sunulan ürünler ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddiaya karşı siz veya üçüncü taraf için TheSoftware’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Arasıra, TheSoftware, Yarışmalar aracılığıyla tanıtımsal ödüller ve diğer ödüller sunar. Uygulanabilir Yarışma kayıt formu ile ilgili gerçek ve doğru bilgileri sağlayarak ve her Yarışma için geçerli Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her Yarışma aracılığıyla sunulan tanıtımsal ödüller için şansınızı denemek için girebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara girmek için öncelikle ilgili giriş formunu tamamlamanız gerekir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, tek ve münhasır takdiriyle belirlendiği durumlarda, (i) Anlaşmanın herhangi bir kısmını ihlal ettiğinizi ve / veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verilerinin eksik, sahte, yinelenen veya başka türlü kabul edilemez olduğunu tespit ederse, herhangi bir Yarışma Kayıt Verisini reddetme hakkına sahiptir. TheSoftware, tek takdir yetkisine sahip olarak, kayıt verileri kriterlerini her zaman değiştirebilir.

LİSANS TAAHHÜTÜ

Web Sitesi kullanıcısı olarak, Anlaşma’ya uygun olarak Web Sitesi’ne erişim ve kullanım için münhasır olmayan, devredilemez, geri çağrılabilir ve sınırlı bir lisans verilmiştir. Yazılım bu lisansı herhangi bir nedenle istediği zaman sonlandırabilir. Web Sitesi ve İçeriği kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin hiçbir kısmı herhangi bir formda çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi geri alma sistemi, elektronik veya mekanik bir şekilde dahil edilemez. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir kısmını kullanamaz, kopyalayamaz, taklit edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, devretmek, satamaz, değiştiremez, decompile edemez, sökemez, tersine mühendislik yapamaz veya transfer edemezsiniz. Yazılım, Anlaşmada açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklı tutar. Web Sitesi’nin düzgün çalışmasına müdahale etmeye veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’un altyapısına anormal ve orantısız büyük bir yük yükleyen herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemezdir.

MÜLKİ HAKLAR

İçerik, düzenleme, grafik, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili diğer konular ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet) haklarına tabidir. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir kısmının tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Web Sitesi’nden malzemenin sistematik olarak alınması, otomatik araçlar veya diğer türde kazıma veya veri çıkarma yoluyla veya başka şekilde izinsiz olarak koleksiyon, derleme, veritabanı veya dizin oluşturmak için TheSoftware’un yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Web Sitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerde görüntülenen içerik, belge, yazılım, hizmetler veya diğer materyaller üzerindeki mülkiyet haklarına sahip olmazsınız. TheSoftware’un Web Sitesi’ne veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya malzeme gönderilmesi, TheSoftware’un böyle bir bilgi ve/veya materyale ilişkin herhangi bir hakkından feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı ve logosu ile ilgili tüm grafikler, simgeler ve hizmet adları TheSoftware’un ticari markalarıdır. Hizmetler aracılığıyla görünen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İlgili sahibin açık yazılı izni olmadan herhangi bir ticari marka kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSITEYE HYPERLINK, CO-BRANDING, “FRAMING” VE/VEYA WEBSITEYE REFERANS VERME YASAKTIR

TheSoftware’un açık izni olmadan hiç kimse, Websiteye veya onun parçalarına (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkı olan materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir nedenle kendi web sitesine veya web mekanına hyperlink oluşturamaz. Ayrıca, TheSoftware’un önceden, açıkça ve yazılı izni olmaksızın, Websiteyi “framing” yapmak ve/veya Website’nin Uniform Resource Locator (“URL”)’ini herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada referans göstermek kesinlikle yasaktır. Özel olarak, Website ile işbirliği yapmayı ve böyle bir içeriği veya faaliyeti kaldırmayı veya durdurmayı kabul edersiniz. Burbya, bu türle ilişkilendirilen tüm zararlardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen belgeleri, bilgileri veya diğer içeriği kendi takdirimize bağlı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRİLMESİNDEN DOLAYI ZARARDAN SORUMLULUK REDDİ

Ziyaretçiler web sitesinden bilgi indirirken kendi risklerini üstlenir. Yazılım, bu tür indirmelerin bozulmuş bilgisayar kodlarından, virüslerden ve solucanlardan arındırılmış olmadığına dair herhangi bir garanti vermez.

TAZMİNAT

TheSoftware,her birinin, ana şirketler, yan kuruluşlar ve bağlı kuruluşların her birinin, üyelerin, yöneticilerin, çalışanların, acentelerin, ortakların ve/veya diğer ortakların, Websitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişinizden kaynaklanan veya bununla bağlantılı (a) talep eden, masraflar (makul avukat ücretleri de dahil), tazminat, dava, masraflar, talepler ve/veya herhangi bir şekilde kararlar tamamı ile herhangi üçüncü taraf tarafından yapılan; (b) Anlaşmanızın ihlali; ve/veya (c) başka bir bireyin ve/veya varlığın haklarının ihlali. Bu paragrafın hükümleri, TheSoftware, ana şirketler ve/veya yan kuruluşları, işbu bireylerin ve/veya kuruluşların, bizzat kendi adına size karşı doğrudan bu hükümleri ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacağı hakları için geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ

Web Sitesi, üçüncü taraf sağlayıcıları tarafından sahip olunan ve işletilen, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer İnternet web sitelerine ve/veya kaynaklara bağlantılar sağlayabilir ve/veya sizi yönlendirebilir. Çünkü TheSoftware bu tür üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrol sahibi değildir, bu nedenle, bu tür üçüncü taraf web sitelerinin ve/veya kaynakların uygun olup olmadığını kabul edersiniz TheSoftware sorumlu değildir. Dahası, TheSoftware, bu tür üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarda mevcut olan veya erişilebilir olan herhangi bir şart ve koşulu, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamaz ve onlardan sorumlu değildir veya sorumlu tutulamaz veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarar ve/veya kayıptan sorumlu değildir.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİSİ

Web sitesinin kullanımı ve tüm yorumlar, geri bildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya web sitesi aracılığıyla veya ilişkili olarak gönderdiğiniz materyaller, Gizlilik Politikamıza tabidir. Web sitesini kullanımınıza ilişkin tüm bilgileri ve sizin tarafınızdan sağlanan her türlü kişisel kimlik bilgisi dahil, gizlilik politikamızın şartlarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için lütfen Buraya Tıklayın.

Herhangi bir bireyin, TheSoftware müşterisi olup olmadığına bakılmaksızın, Web sitesinin işleyişine zarar vermeye, yok etmeye, oynamaya, yağmalamaya ve/veya başka türlü müdahale etmeye çalışması, ceza ve medeni hukukun ihlalidir ve TheSoftware, bu konuda herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı yasaların ve adaletin izin verdiği ölçüde tüm tedbirleri kararlılıkla takip edecektir.