Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA POGODBE

Strinjate se s pogoji in določili, navedenimi v Pogodbi v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta. Pogodba predstavlja celotno in edino sporazum med vami in programsko opremo v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta in nadomešča vse predhodne ali sodobne sporazume, predstavitve, garancije in/ali razumevanja v zvezi s spletnim mestom. Pogodbo lahko po lastni presoji čas od časa spremenimo, brez posebnega obvestila. Zadnja Pogodba bo objavljena na spletnem mestu, zato jo morate pregledati pred uporabo spletnega mesta. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta in/ali storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila, navedena v Pogodbi, ki so veljavna v tistem času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTÉVE

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo zakonito zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Äe ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve prodajalca

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev naročila lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletnega mesta. Izdelki in/ali storitve, prikazani na spletnem mestu, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb, ki ponujajo te izdelke. Programska oprema ne zastopa ali ne zagotavlja, da so opisi takšnih izdelkov točni ali popolni. Razumete in se strinjate, da programska oprema ni odgovorna ali odgovorna na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletnega mesta ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi porabniki izdelka. Razumete in se strinjate, da programska oprema ne bo odgovorna vam ali kateri koli tretji osebi za kakršen koli zahtevek v zvezi z nobenim od izdelkov in/ali storitev, ponujenih na spletnem mestu.

TEKMOVANJA

Od časa do časa TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade prek tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v zvezi z ustreznim obrazcem za registracijo tekmovanja ter s strinjanjem z uradnimi pravili tekmovanja, ki veljajo za posamezno tekmovanje, lahko sodelujete in imate priložnost za zmago promocijskih nagrad, ki jih ponujajo prek vsakega tekmovanja. Da vstopite v tekmovanja, predstavljena na spletnem mestu, morate prvo v celoti izpolniti uporabniški obrazec. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, trenutne in celovite podatke za registracijo tekmovanja. TheSoftware ima pravico zavrniti kateri koli registracijski podatek za tekmovanje, če se ugotovi, po izključni presoji TheSoftware, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in / ali (ii) Registracijski podatki za tekmovanje, ki ste jih zagotovili, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali kako drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadar koli po lastni presoji spremeni merila za registracijske podatke.

DOVOLJENJE ZA LICENCO

Kot uporabnik spletne strani vam je podeljena neizključna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop do spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko to licenco kadar koli prekine iz kakršnega koli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, emulirati, klonirati, oddajati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, inženirirati v obratnem vrstnem redu ali prenašati spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli dela teh. Programska oprema si pridržuje vsa pravice, ki niso izrecno podeljene v pogodbi. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine za motenje ali poskus motenja pravilnega delovanja spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi preobremenil infrastrukturo programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNIŠKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetni prevod, digitalna konverzija, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so varovane z ustreznimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi pravicami (vključno, vendar ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine). Prepisovanje, ponovna distribucija, objava ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev je strogo prepovedana. Sistematično pridobivanje gradiva s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev z avtomatiziranimi sredstvi ali katero koli drugo obliko pobiranja ali izvlečenja podatkov za ustvarjanje ali sestavljanje, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, podatkovne zbirke ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobite lastniških pravic do nobene vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki jih pregledujete na ali skozi spletno stran, vsebino, tekmovanja in/ali storitve. Objava informacij ali gradiva na spletni strani ali prek storitev s strani podjetja TheSoftware ne pomeni odpovedi kakršne koli pravice do teh informacij in/ali materialov. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsa povezana grafika, ikone in storitvena imena so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih ustrezni lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja ustrezne lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZOVANJE NA SPLETNO STRAN, SOBRANDIRANJE,

Razen če izrecno dovoli TheSoftware, nihče ne sme ustvariti hiperpovezave na spletno stran ali njenih delov (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, prepoznavne znake ali avtorski material) na njihovo spletno mesto ali spletni prostor iz kakršnegakoli razloga. Poleg tega je

UREJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, po lastni presoji, urejati in/ali brisati vse dokumente, informacije ali druge vsebine, ki se pojavljajo na spletni strani.

IZJAVA O OPROSTILU ZA ŠKODO, POVZROČENO Z PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne jamči, da so takšni prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno z virusi in črvi, med drugim

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Strinjate se, da boste nadomestili in zadržali TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, hčerinskih družb in podružnic ter vsakega od njihovih ustreznih članov, uradnikov, direktorjev, zaposlenih, agentov, so-ustanoviteljev in / ali drugih partnerjev, nedolžne glede na vse in vsakršne zahtevke, stroške (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji), škode, tožbe, stroške, zahtevke in / ali sodb, ki jih je vložila katera koli tretja oseba zaradi ali izhajajoče iz: (a) vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in / ali vstopa na katerikoli tekmovanje; (b) vaše kršitve sporazuma; in / ali (c) vašega kršenja pravic drugega posameznika in / ali subjekta. Določbe tega odstavka so v korist TheSoftware, vsakega od njihovih staršev, hčerinskih družb in / ali podružnic ter vsakega od njihovih ustreznih uradnikov, direktorjev, članov, zaposlenih, agentov, delničarjev, licencorjev, dobaviteljev in / ali odvetnikov. Vsaka od teh posameznikov in subjektov bo imela pravico, da te določbe neposredno uveljavlja in izvrši proti vam v svojem imenu.

SPLETNA STRAN TRETJIH OSEB

Spletna stran lahko zagotavlja povezave do drugih internetnih strani in/ali vas usmeri k drugim internetnim stranem in/ali virom, vključno z, vendar ne omejeno na, tiste, ki jih imajo in upravljajo ponudniki tretjih oseb. Ker TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi stranmi in/ali viri, tukaj s tem priznate in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih strani in/ali virov. Poleg tega TheSoftware ne odobrava in ni odgovoren ali odgovoren za kakršne koli pogoje in določila, politike zasebnosti, vsebine, oglaševanja, storitev, izdelkov in/ali drugih materialov na takšnih spletnih straneh ali virih ali za kakršne koli škode in/ali izgube, ki izhajajo iz tega.

POLITIKA ZASEBNOSTI/INFORMACIJE O OBISKOVANJU

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, registracijskih podatkov in/ali gradiva, ki ga pošljete preko spletne strani ali v povezavi s spletno stranjo, je predmet naše Politike zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij glede vaše uporabe spletne strani in vseh drugih osebno določljivih informacij, ki jih zagotovite, v skladu s pogoji naše Politike zasebnosti. Za ogled naše Politike zasebnosti, prosim kliknite tukaj.

Vsak poskus posameznika, ne glede na to, ali gre za stranko TheSoftware ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, vandaliziral in/ali kako drugače motil delovanje spletne strani, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava. TheSoftware bo vztrajno izsledil in uporabil vse možne pravne ukrepe proti vsakemu kršitelju ali subjektu v največji možni meri dovoljene zakonodaje in poštenja.