Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi całość i jedyną umowę między Tobą a Oprogramowaniem dotyczącą korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie poprzednie lub równoczesne umowy, przedstawienia, gwarancje i/lub zrozumienie dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według naszego wyłącznego uznania, bez konkretnego powiadomienia Tobie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś przejrzeć Umowę przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków i postanowień zawartych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w celu uzyskania aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i usługi są dostępne wyłącznie dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat (18), nie masz uprawnienia do korzystania z tej strony internetowej i/lub usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zakupu można uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych produktów. Oprogramowanie nie stanowi, ani nie gwarantuje, że opisy tych produktów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi odpowiedzialności w żadnym stopniu za twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej lub za jakiekolwiek spory z sprzedawcą produktów, dystrybutorem i końcowymi konsumentami. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie odpowiedzialne wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenia związane z oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody poprzez konkursy. Zapewniając prawdziwe i dokładne informacje w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu oraz zgadzając się na Oficjalne Zasady Konkursu obowiązujące w każdym konkursie, możesz wziąć udział w szansie na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego konkursu. Aby wziąć udział w konkursach prezentowanych na stronie internetowej, należy najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletnie Dane rejestracji konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić dowolne Dane rejestracyjne konkursu, gdy ustali się, że: (i) jesteś w złamaniu jakiejkolwiek części Umowy; i/lub (ii) Dane rejestracyjne konkursu, które podałeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym momencie zmienić kryteria danych rejestracyjnych, według własnego uznania.

LICENCJA UDZIAŁU

Jako użytkownik Witryny otrzymujesz nie wyłączną, nieprzenośną, odwoływalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny, Treści i związanych materiałów zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w każdym czasie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać z Witryny i Treści na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żaden fragment Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie ani włączony do jakiegokolwiek systemu odzyskiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie wolno ci używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na czynniki pierwsze, inżynierować odwrotnie ani przenosić Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług ani jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone na mocy Umowy. Nie wolno ci używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny w celu ingerowania lub próby ingerowania w prawidłowe działanie Witryny. Nie wolno ci podejmować żadnych działań, które nakładają nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Treści, Konkursów i/lub Usług nie jest przenośne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Stroną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi własnościami (w tym, lecz nie wyłącznie, własnością intelektualną). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pobieranie materiałów ze Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiegokolwiek innego rodzaju scrapingu lub ekstrakcji danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów oglądanych na lub za pośrednictwem Strony, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiału na Stronie, lub za pośrednictwem Usług, przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, oraz wszelkie powiązane grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami handlowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki handlowe pojawiające się na Stronie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wykorzystanie jakiegokolwiek znaku handlowego bez odpowiedniej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

HIPERŁĄCZENIE DO STRONY, WSPÓŁBRANDING, „FRAMEOWANIE” I/LUB ODNOŚNIKI DO STRONY ZABRONIONE

Chyba że wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikt nie może tworzyć hiperłączy do Strony lub jej części (w tym, ale nie ograniczając się do, logotypów, znaków towarowych, brandingu lub materiałów chronionych prawem autorskim) na swojej stronie internetowej z jakiegoś powodu. Ponadto „frameowanie” Strony i/lub odnośniki do Jednolocatora zasobów internetu („URL”) Strony w jakimkolwiek komercyjnym lub niekomercyjnym mediach bez wcześniejszego, wyraźnego pisemnego zezwolenia TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować ze Stroną w celu usunięcia lub zaprzestania, w odpowiednim przypadku, takich treści lub działalności. Niniejszym uznajesz, że poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie związane z nimi szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do wyłącznej decyzji o edycji i/lub usunięciu dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OŚWIADCZENIE O SZKODACH SPRAWIONYCH PRZEZ POBRANIA

Goście pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela gwarancji, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować i chronić TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i partnerów oraz każdego z ich odpowiednich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współbrandera i / lub innych partnerów, przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami (w tym rozsądnych opłat za adwokata), szkodami, pozwanymi, kosztami, żądaniami i / lub wyrokami jakiegokolwiek rodzaju, zgłoszonymi przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub wynikające z: (a) korzystania przez Ciebie z Witryny, Usług, Zawartości i / lub udziału w jakimkolwiek Konkursie; (b) naruszenia przez Ciebie Umowy; i / lub (c) naruszenia przez Ciebie praw innej osoby i / lub jednostki. Postanowienia tego paragrafu są dla dobra TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i / lub partnerów oraz każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i / lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo do bezpośredniego wykorzystania i egzekwowania tych postanowień przeciwko Tobie w jego własnym imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i/lub skierować Cię do innych zasobów internetowych, w tym, lecz nie tylko, tych należących i obsługiwanych przez Dostawców Trzeciej Strony. Ponieważ TheSoftware nie kontroluje takich stron internetowych i/lub zasobów, niniejszym uznajesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za żadne warunki i warunki, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na lub dostępne z takich stron internetowych lub zasobów, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem witryny lub w związku z nią, podlega naszej polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących korzystania z witryny oraz wszelkich innych podanych przez Ciebie informacji identyfikujących, zgodnie z postanowieniami naszej polityki prywatności. Aby wyświetlić naszą politykę prywatności, kliknij tutaj.

Każda próba, przez jakiegokolwiek jednostkę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, uszkodzenia, zniszczenia, manipulowania, wandalizacji i / lub zakłócania działania Strony internetowej, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie się należycie dążyć do wszelkich środków zaradczych w tej sprawie przeciwko każdej naruszającej jednostce lub podmiotowi w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo i w sprawiedliwość.