Polityka prywatności

Klikając przycisk

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o standardach i warunkach, na jakich Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających strony internetowe należące do Oprogramowania i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o prywatności informuje o naszych praktykach zbierania informacji i sposobach wykorzystania twoich informacji. Polityka ta może się zmieniać, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie otrzymuje zazwyczaj określone dane dotyczące odwiedzających jego witryn internetowych tylko wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, dokonują zakupu lub zapisują się na usługi, otwierają zgłoszenie wsparcia klienta, przesyłają informacje o życiorysie w celu skorzystania z ofert pracy lub wysyłają do nas e-mail. Oczywiście niektóre z tych działań wymagają podania nam informacji, na przykład wtedy, gdy dokonujesz zakupu, używasz karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesyłasz swoje CV lub prosisz o określone rodzaje informacji. Gdy przekazujesz osobiste dane identyfikacyjne do Oprogramowania za pośrednictwem jednej z naszych witryn internetowych, będą one używane do spełnienia twojego konkretnego żądania. W większości przypadków będziesz miał możliwość wyboru, czy chcesz, czy nie, żeby Oprogramowanie używało tych informacji w dodatkowe cele. Oprogramowanie zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania bieżących informacji i innych istotnych informacji dotyczących usług Oprogramowania. Bez instrukcji z twojej strony, Oprogramowanie może wykorzystać informacje, które podajesz, aby informować cię o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm Oprogramowania, autoryzowanych agentów Oprogramowania oraz innych dostawców dóbr i usług, z którymi Oprogramowanie ma związki i których oferty mogą cię zainteresować.

Przykłady w tych materiałach nie mogą być traktowane jako obietnica lub gwarancja zarobków. Potencjał zarobkowy zależy wyłącznie od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i wkładu włożonego w to. Nie uważamy tego za „schemat bogacenia się”, i ty też nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Informacje niezidentyfikowalne osobowo (ogólne):

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie automatycznie zbiera pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj obejmuje informacje o adresie internetowym przypisanym do komputera, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzanych stronach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określania potrzeb obsługi klienta i strony internetowej. Osiągamy to za pomocą określonych technologii, w tym „ciasteczek” (technologii, którą można wykorzystać do dostarczenia odwiedzającemu spersonalizowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zbieranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi osobę. Możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby powiadamiała cię, gdy otrzymasz ciasteczko, i możesz je odrzucić.

C. Twoja strona internetowa, serwer oprogramowania, tablice ogłoszeń, forum, strony trzecie:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na tablicy ogłoszeń, czatów lub stron internetowych, na których oprogramowanie może hostować usługi dla Ciebie jako część Twoich usług oprogramowania, są dostępne dla każdego, kto odwiedza tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz na tych stronach. Ponadto strony internetowe oprogramowania zawierają linki do stron należących do stron trzecich niezwiązanych z oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca, abyś przejrzał oświadczenia polityki prywatności tych odwiedzanych przez Ciebie stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Niemniej jednak i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z przedstawicielami państwowymi, lokalnymi i federalnymi w każdym dochodzeniu dotyczącym jakichkolwiek treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikatów elektronicznych przekazywanych do Oprogramowania) lub domniemanych nielegalnych działań użytkowników Usługi i podejmuje rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu osiągnięcia takiej współpracy i podjęcia środków, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych identyfikujących osobę. Ponadto Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji wszelkiego rodzaju w celu spełnienia wymagań prawa, regulacji lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub stosowne dla prowadzenia Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych osób. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek swojej działalności dotyczącej Oprogramowania oraz Oprogramowania i innych stron internetowych należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, lecz nie tylko, imienia, adresu i innych informacji podanych Oprogramowaniu) stronie trzeciej, która koncentruje swoją działalność na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgodzi się ona być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji zbieranych i przechowywanych przez Oprogramowanie; oraz zgodzi się ona na zobowiązania wynikające z niniejszego komunikatu.