Privacybeleid

Door op ‘Doorgaan’ te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u altijd op elk moment afmelden onder aan elke e-mail.

De Software respecteert de privacy van elk individu dat onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder De Software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en beheerd worden door De Software, inclusief De Software en The Software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie gebruikt kan worden. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer regelmatig om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupportticket openen, informatie voor sollicitaties verstrekken of ons een e-mail sturen. Uiteraard vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan de software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de kans om te selecteren of u wel of niet wilt dat de software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u bulletins en andere belangrijke informatie te sturen over uw software services. Zonder instructies van u kan de software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de familie van bedrijven van de software, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen interessant voor u zouden kunnen zijn.

Voorbeelden in dit materiaal mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de geleverde inspanning gebruikt. Wij presenteren dit niet als een ‘snel rijk worden’-schema, en dat zou u ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch wat generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel de bepaling van de behoeften van klantenservice en website. We bereiken dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de diensten van de software te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt het weigeren.

C. Uw De Software gehoste website, server, prikborden, forum, websites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een bulletin board, chat room of website die de software voor u host als onderdeel van uw diensten van de software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De software kan geen informatie beschermen die u openbaar maakt op deze locaties. Bovendien bevatten de websites van de software links naar sites die eigendom zijn van derden die niet gerelateerd zijn aan de software. De software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt u aan de privacybeleidsverklaringen van die sites te bekijken.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die naar de software is verzonden) of vermeende illegale activiteiten van een gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigendomsrechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van het bereiken van deze samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetten, kan de software worden verplicht om persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van elk soort te controleren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk of passend is om de software te exploiteren; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van een van zijn belangen in de software en de software en andere sites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt om de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van informatie die door de software is verzameld en onderhouden; en instemt met de verplichtingen van dit beleidsstatement.