Vilkår

OMFANG OG MODIFIKASJON AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er angitt i avtalen med hensyn til din bruk av nettstedet. Avtalen utgjør den eneste og eneste avtalen mellom deg og programvaren med hensyn til din bruk av nettstedet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, representasjoner, garantier og/eller forståelser med hensyn til nettstedet. Vi kan endre avtalen fra tid til annen etter vårt eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den nyeste avtalen vil bli lagt ut på nettstedet, og du bør gjennomgå avtalen før du bruker nettstedet. Ved din fortsatte bruk av nettstedet og/eller tjenestene, samtykker du herved i å overholde alle vilkår og betingelser som er inkludert i avtalen som er effektiv på det tidspunktet. Derfor bør du jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er bare tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre de aktuelle kjøpsordreskjemaene, kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettstedet. Produktene og/eller tjenestene som er omtalt på nettstedet, kan inneholde beskrivelser som er levert direkte av tredjepartsleverandører eller distributører av slike varer. Programvaren garanterer ikke at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller fullstendige. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke er ansvarlig eller erstatningspliktig på noen måte for din manglende evne til å skaffe deg produkter og/eller tjenester fra nettstedet, eller for eventuelle tvister med produktets selger, distributør og sluttbrukere. Du forstår og samtykker i at programvaren ikke skal være erstatningspliktig overfor deg eller noen tredjepart for noen krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promotionale premier og andre utmerkelser via konkurranser. Ved å gi sann og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurransens registreringsskjema, og ved å samtykke til de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å vinne de promotionale premiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene som vises på nettstedet, må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig data for konkurranseregistreringen. TheSoftware har rett til å avvise enhver konkurranseregistreringsdata der det blir bestemt, etter TheSoftwares ene og alene skjønn, at: (i) du bryter med noe av avtalen; og / eller (ii) Konkurranseregistreringsdataene du ga er ufullstendige, svindelforsøk, duplikater eller på annen måte uakseptable. TheSoftware kan endre kriteriene for registreringsdata når som helst, etter eget skjønn.

LISENSGIVELSE

Som bruker av nettsiden får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i samsvar med avtalen. Programvaren kan avslutte denne lisensen når som helst av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på én datamaskin til eget personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan reproduseres i noen form eller innlemmes i et informasjonsinnhentingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, emulere, klone, leie, leie ut, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester eller deler av dette. Programvaren forbeholder seg alle rettigheter som ikke eksplisitt er gitt i avtalen. Du kan ikke bruke enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller prøve å forstyrre den korrekte funksjonen av nettsiden. Du kan ikke ta handlinger som påfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester kan ikke overføres.

EIERRETTIGHETER

Innholdet, organisasjonen, grafikken, designen, sammenstillingen, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre proprietære (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle) rettigheter. Kopiering, omfordeling, publisering eller salg av noen del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester av deg er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved automatiserte midler eller annen form for skraping eller datauttrekk for å lage eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller annet materiale som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, av TheSoftware utgjør ikke et fraskrivelse av noen rettighet til slik informasjon og/eller materiale. TheSoftware-navnet og -logoen, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, er eiendommen til deres respektive eiere. Bruken av noe varemerke uten den aktuelle eiers uttrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERKOBLE TIL NETTSTEDET, CO-BRANDING, “) FRAMING ” OG / ELLER REFERERT TIL NETTSTEDET FORBUDT

Med mindre uttrykkelig autorisert av TheSoftware, kan ingen hyperkoble til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), til deres nettsted eller webarena av noe grunn. Videre er “framing” av nettstedet og / eller referanse til Uniform Resource Locator (“URL”) til nettstedet i noen kommersiell eller ikke-kommersiell media uten forhåndsuttrykk, skriftlig tillatelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du samtykker spesifikt til å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller avslutte, om aktuelt, ethvert slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du skal være ansvarlig for enhver skade forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG MODIFISERING

Vi forbeholder oss retten til i vår skjønn å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettstedet.

ANSVARSBEGRENSNING FOR SKADE FORÅRSAKET VED NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra nettstedet på eget ansvar. Programvaren gir ingen garanti for at slike nedlastinger er fri for skadelige datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

ERSTATNING

Du samtykker i å erstatte og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, med-merkevarepartnere og/eller andre partnere, skadesløse mot ethvert krav, utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer hva-som-helst, fremsatt av tredjepart på grunn av eller som følge av: (a) din bruk av nettstedet, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i en hvilken som helst konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av andre individers og/eller enheters rettigheter. Bestemmelsene i dette avsnittet er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjeeiere, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse individene og enhetene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på sine egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan tilby lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Fordi TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller ressurser. Videre, TheSoftware støtter ikke, og er ikke ansvarlig eller ansvarlig for, eventuelle vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, reklame, tjenester, produkter og/eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som følge av dette.

PERSONVERN / BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og alle kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materialer som du sender gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt vår personvernpolicy. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om din bruk av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du har gitt oss, i samsvar med vilkårene i vår personvernpolicy. For å se vår personvernpolicy, vennligst klikk her.

Ethvert forsøk fra enkeltpersoner, uavhengig av om de er kunder av TheSoftware, om å skade, ødelegge, manipulere, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettstedet, er en krenkelse av strafferettslig og sivil lov, og TheSoftware vil nøye forfølge alle mulige rettsmidler mot enhver krenkende enkeltperson eller enhet i den grad loven tillater det og i rettferdighetens navn.