Polisi Privasi

Dengan mengklik

Perisian menghormati privasi setiap individu yang melawat laman web kami. Kenyataan privasi ini memberi notis tentang standard dan terma di bawah mana Perisian melindungi privasi maklumat yang dibekalkan oleh pelawat ke laman web yang dimiliki dan dikendalikan oleh Perisian, termasuk Perisian dan Perisian. Kenyataan privasi ini memberi notis tentang amalan pengumpulan maklumat kami dan cara penggunaan maklumat anda. Polisi ini mungkin berubah dari semasa ke semasa, jadi sila semak kembali secara berkala untuk membuat ulasan maklumat ini.

A. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi:

Perisian biasanya menerima data khusus mengenai pengunjung laman webnya hanya apabila maklumat tersebut diberikan secara sukarela, seperti apabila pengunjung kami meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, menyediakan maklumat resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Tentu saja, beberapa aktiviti ini memerlukan anda memberikan maklumat kepada kami, seperti apabila anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti kepada Perisian melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan anda yang tertentu. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberikan peluang untuk memilih sama ada anda mahu atau tidak mahu Perisian menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian berhak, atas budi bicaranya, untuk menghantar buletin dan maklumat penting lain mengenai perkhidmatan Perisian anda. Kecuali arahan daripada anda, Perisian boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memberitahu anda mengenai perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga syarikat Perisian, ejen- ejen yang diberi kuasa oleh Perisian, dan pembekal barang dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan Perisian dan tawaran mereka mungkin menarik kepada anda.

Contoh-contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai janji atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan sepenuhnya bergantung pada individu yang menggunakan produk, idea, teknik dan usaha yang dilakukan. Kami tidak mengaku ini sebagai ‘skema cepat kaya’, dan begitu juga anda sepatutnya tidak melihatnya sebagai itu.

B. Maklumat Tidak Boleh Dikenalpasti (Generik):

Secara umum, Perisian mengumpulkan beberapa maklumat generik secara automatik. Maklumat generik tidak mendedahkan identiti pelawat. Ia biasanya termasuk maklumat tentang alamat Internet yang diberikan kepada komputer anda, jumlah dan kerap pelawat, dan laman web Perisian yang dilawati. Perisian mengumpulkan maklumat ini untuk tujuan terhad bagi menentukan perkhidmatan pelanggan dan keperluan laman web. Kami mencapai ini dengan menggunakan teknologi tertentu, termasuk

C. Laman web hos perisian anda, server, papan buletin, forum, Laman Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk di papan buletin, bilik sembang, atau laman web Perisian yang mungkin dihoskan untuk anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan Perisian anda, adalah tersedia kepada sesiapa sahaja yang melawat tempat tersebut. Perisian tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda dedahkan di tempat-tempat ini. Selain itu, laman web Perisian mengandungi pautan ke laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Perisian. Perisian tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman-laman web ini dan mengesyorkan agar anda mengkaji kenyataan dasar privasi laman web yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had:

Walaupun yang tersebut di atas dan selaras dengan undang-undang yang berkenaan, Perisian tersebut bekerjasama sepenuhnya dengan pegawai negeri, tempatan, dan persekutuan dalam sebarang siasatan yang berkaitan dengan sebarang kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau persendirian yang dihantar kepada Perisian tersebut) atau aktiviti haram yang didakwa oleh mana-mana pengguna Perkhidmatan, dan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi hak-hak miliknya. Bagi tujuan terhad untuk mencapai kerjasama dan langkah-langkah tersebut, Perisian tersebut mungkin terpaksa mendedahkan maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti. Selain itu, Perisian tersebut mungkin memilih untuk memantau kawasan-kawasan komunikasi apa jua jenis untuk memenuhi apa jua undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan sedemikian perlu atau sesuai untuk mengendalikan Perisian tersebut; atau untuk melindungi hak-hak atau harta benda Perisian tersebut atau orang lain. Sambutan dengan jualan potensi atau pemindahan mana-mana kepentingannya dalam Perisian tersebut dan Perisian tersebut dan laman web lain yang dimiliki oleh syarikat, Perisian tersebut berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian tersebut) kepada pihak ketiga yang memberi tumpuan kepada perniagaan dalam produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju untuk menjadi waris Perisian tersebut berkenaan dengan penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpul dan diselenggara oleh Perisian tersebut; dan bersetuju dengan obligasi kenyataan dasar ini.