Ehdot

SOVELTAMISALA JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Suostut ehtoihin ja edellytyksiin, jotka on määritelty sopimuksessa koskien verkkosivuston käyttöä. Sopimus muodostaa ainoan sopimuksen sinun ja ohjelmiston välillä verkkosivuston käytöstäsi ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset sopimukset, esitykset, takuut ja/tai ymmärrykset verkkosivuston käytöstäsi. Voimme muuttaa sopimusta aika ajoin oman harkintamme mukaan ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Viimeisin sopimus julkaistaan verkkosivustolla, ja sinun tulee tarkistaa sopimus ennen verkkosivuston käyttöä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttöä suostut noudattamaan kaikkia sopimuksessa olevia ehtoja ja edellytyksiä, jotka ovat voimassa kyseisenä ajankohtana. Siksi sinun tulee säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten ja/tai muutosten varalta.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat käytettävissä vain henkilöille, jotka voivat tehdä oikeudellisesti sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaisesti. Verkkosivustoa ja palveluita ei ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuotiaille henkilöille. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuotias, sinulla ei ole lupaa käyttää verkkosivustoa ja/tai palveluita.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyjän palvelut

Täyttämällä soveltuvat ostotilauksen lomakkeet voit saada tai yrittää saada tiettyjä tuotteita ja/tai palveluja verkkosivustolta. Verkkosivustolla esillä olevat tuotteet ja/tai palvelut saattavat sisältää kuvauksia, jotka on toimittanut suoraan kolmannen osapuolen valmistajat tai jakelijat. Ohjelmisto ei takaa tai vakuuta, että kyseisten tuotteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole millään tavalla vastuussa siitä, ettet pysty saamaan tuotteita ja/tai palveluja verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjien kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että ohjelmisto ei ole vastuussa sinulle tai kenellekään kolmannelle taholle mistään vaatimuksesta, joka liittyy verkkosivustolla tarjottaviin tuotteisiin ja/tai palveluihin.

KILPAILUT

Aika ajoin TheSoftware tarjoaa mainospalkintoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Antamalla totuudenmukaista ja tarkkaa tietoa kyseeseen tulevan kilpailun rekisteröintilomakkeessa ja hyväksymällä kunkin kilpailun viralliset säännöt, voit osallistua mahdollisuudesta voittaa mainospalkinnot, jotka tarjotaan kunkin kilpailun kautta. Osallistuaksesi sivustolla esitettyihin kilpailuihin sinun tulee ensin täyttää soveltuva osallistumislomake kokonaisuudessaan. Suostut antamaan totuudenmukaiset, tarkat, ajantasaiset ja täydelliset kilpailun rekisteröintitiedot. TheSoftwarella on oikeus hylätä minkä tahansa kilpailun rekisteröintitiedot, mikäli TheSoftwaren yksinomaisen harkinnan mukaan todetaan, että: (i) rikot sopimuksen mitään osaa; ja/tai (ii) antamasi kilpailun rekisteröintitiedot ovat puutteellisia, vilpillisiä, kaksoiskappaleita tai muuten hyväksymättömiä. TheSoftware voi muuttaa rekisteröintitietojen kriteereitä milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

LISENSSISIIRTO

Verkkosivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, ei-siirrettävä, peruutettavissa oleva ja rajoitettu lisenssi päästäksesi ja käyttääksesi verkkosivustoa, sisältöä ja niihin liittyvää materiaalia sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi milloin tahansa lopettaa tämän lisenssin mistä tahansa syystä. Voit käyttää verkkosivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella omassa henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa käytössäsi. Mitään verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden osaa ei saa kopioida mihinkään muotoon tai sisällyttää mihinkään tietojen haku -järjestelmään, elektroniseen tai mekaaniseen. Et saa käyttää, kopioida, jäljitellä, kloonata, vuokrata, vuokrata, myydä, muokata, purkaa, koota, kääntää, siirtää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita tai niiden mitään osaa. Ohjelmisto pidättää kaikki oikeudet, jotka eivät ole nimenomaisesti myönnettyjä sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia häiritäksesi tai yrittääksesi häiritä verkkosivuston oikeaa toimintaa. Et saa toteuttaa mitään toimenpidettä, joka asettaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen TheSoftwaren infrastruktuurille. Oikeutesi käyttää verkkosivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita ei ole siirrettävissä.

OMAISUUSOIKEUDET

Sisältö, järjestely, grafiikka, suunnittelu, koostaminen, magneettinen käännös, digitaalinen muuntaminen, ohjelmistot, palvelut ja muut verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvät asiat ovat suojattuja sovellettavien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, immateriaalioikeudet) nojalla. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen minkä tahansa osan kopioiminen, uudelleenjakelu, julkaisu tai myynti on ehdottomasti kielletty. Aineiston järjestelmällinen haku verkkosivustolta, sisällöstä, kilpailuista ja/tai palveluista automaattisin keinoin tai millään muulla kaavintatyökalulla tai tietojen eristystavalla kokoelman, koosteen, tietokannan tai hakemiston luomiseksi suoraan tai epäsuorasti ilman kirjallista lupaa TheSoftwarelta on kielletty. Et hanki omistusoikeuksia mihinkään verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen katsomaasi tietoon, asiakirjaan, ohjelmistoon, palveluun tai muuhun materiaaliin. Tietojen tai materiaalin julkaiseminen verkkosivustolla tai palvelujen kautta TheSoftwaren toimesta ei merkitse luopumista mistään oikeudesta kyseiseen tietoon ja/tai materiaaliin. TheSoftwaren nimi ja logo, sekä niihin liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palvelunimet, ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Kaikki muut verkkosivustolla tai palvelujen kautta esiintyvät tavaramerkit ovat niiden omistajiensa omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman kyseisen omistajan nimenomaista kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.

HYPERLINKITYMINEN VERKKOSIVUSTOON, YHTEISBRÄNDÄYS,

”kehystäminen” tai Verkkosivuston Uniform Resource Locatorin (”URL”) viittaaminen kaupallisiin tai ei-kaupallisiin medioihin ilman TheSoftwaren nimenomaista, kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Suostut nimenomaisesti yhteistyöhön Verkkosivuston kanssa poistaaksesi tai lopettaaksesi kyseisen sisällön tai toiminnan. Tunnustat täten olevasi vastuussa kaikista kyseiseen toimintaan liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUOKKAUS

Pidätämme oikeuden yksinomaisesti muokata ja/tai poistaa kaikki asiakirjat, tiedot tai muu sisältö, joka näkyy verkkosivustolla.

VASTUUVAPAUSVAATIMUS LATAUKSISTA

Vierailijat lataavat tietoja verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaat vahingoittavista tietokonekoodeista, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, virukset ja madot.

VAHINKOA KORVAUS

Suostut korvaamaan ja pitämään TheSoftwaren, heidän vanhempiensa, tytäryhtiöiden ja kumppanien sekä heidän jäsentensä, virkamiestensä, johtajiensa, työntekijöidensä, asiamiestensä, yhteisbrändääjien ja/tai muiden yhteistyökumppanien vahinkoa vailla ja kaikkia ja mitä tahansa vaatimuksia, kuluja (mukaan lukien kohtuulliset asianajajien palkkiot), vahinkoja, oikeudenkäyntejä, kuluja, vaatimuksia ja/tai tuomioita vastaan, jotka on tehty minkä tahansa kolmannen osapuolen toimesta johtuen tai aiheutuen: (a) sivuston, palveluiden, sisällön ja/tai osallistumisen mihin tahansa kilpailuun tarkoitukseesi; (b) sopimuksen rikkomisestasi; ja/tai (c) toisen yksilön ja/tai oikeuskelpoisen yksikön oikeuksien loukkaamisestasi. Tämän kohdan määräykset ovat TheSoftwaren, heidän vanhempiensa, tytäryhtiöiden ja/tai kumppaneiden eduksi sekä heidän jäsentensä, johtajiensa, jäsentensä, työntekijöidensä, asiamiestensä, osakkeenomistajiensa, lisenssinhaltijoidensa, toimittajiensa ja/tai asianajajiensa eduksi. Kullakin näistä yksilöistä ja oikeushenkilöistä on oikeus vedota näihin määräyksiin ja panna ne täytäntöön suoraan sinua vastaan omasta puolestaan.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto voi tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muihin Internet-verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin sivustoihin. Koska ohjelmistolla ei ole kontrollia tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivustoihin ja/tai resursseihin, myönnät täten ja suostut siihen, että ohjelmisto ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi ohjelmisto ei tue eikä ole vastuussa mistään käyttöehdoista, tietosuojakäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista tai vahingoista ja/tai tappioista, jotka aiheutuvat tällaisilta kolmansien osapuolten verkkosivustoilta tai resursseista.

YKSITYISYYDEN SUOJA / KÄVIJÄTIETO

Verkkosivuston käyttö ja kaikki kommentit, palautteet, tiedot, rekisteröintitiedot ja / tai materiaalit, jotka lähetät verkkosivuston kautta tai yhteydessä siihen, ovat osa yksityisyydensuojapolitiikkaamme. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja verkkosivuston käytöstäsi ja kaikkia muita henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja, jotka olet antanut meille, yksityisyydensuojakäytäntömme ehtojen mukaisesti. Nähdäksesi yksityisyydensuojakäytäntömme, klikkaa tästä.

Mikä tahansa yritys yksilön taholta, olivatpa he TheSoftwaren asiakkaita tai eivät, vahingoittaa, tuhota, väärentää, vandalisoida ja/tai muutoin häiritä verkkosivuston toimintaa, on rikkomus rikos- ja siviilioikeutta vastaan, ja TheSoftware tulee johdonmukaisesti ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin tämän asian suhteen kaikkia rikkovia yksilöitä tai tahoja vastaan lain ja oikeudenmukaisuuden sallimissa rajoissa.