Όροι

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία με σεβασμό στη χρήση σας του Ιστότοπου. Η Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ σας και του Λογισμικού με σεβασμό στη χρήση σας του Ιστότοπου και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, αντιπροσωπείες, εγγυήσεις και/ή κατανοήσεις με σεβασμό στον Ιστότοπο. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη Συμφωνία από καιρό σε καιρό κατ’ ευθείαν και με μοναδική μας διακριτική ευχέρεια, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η τελευταία Συμφωνία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο, και πρέπει να ελέγξετε τη Συμφωνία πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Με τη συνεχή χρήση σας του Ιστότοπου και/ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται μέσα στη Συμφωνία που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Επομένως, πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις και/ή αλλαγές.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μόνο σε άτομα που μπορούν να συνάψουν νόμιμες συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες δεν προορίζονται για χρήση από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Αν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν έχετε άδεια να χρησιμοποιήσετε και / ή να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και / ή τις υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες Προμηθευτή

Συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες παραγγελιών αγοράς, μπορείτε να αποκτήσετε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε ορισμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο. Τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν περιγραφές που παρέχονται απευθείας από τους κατασκευαστές ή διανομείς τρίτων προμηθευτών τέτοιων ειδών. Το Λογισμικό δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οι περιγραφές των εν λόγω ειδών είναι ακριβείς ή πλήρεις. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν ευθύνεται κατ’ ουδένα τρόπο για την αδυναμία σας να αποκτήσετε προϊόντα και/ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο ή για οποιαδήποτε διαφωνία με τον προμηθευτή, διανομέα και τους τελικούς χρήστες καταναλωτές του προϊόντος. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι το Λογισμικό δεν θα ευθύνεται απέναντί σας ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατά καιρούς, Το λογισμικό προσφέρει προωθητικά βραβεία και άλλες ανταμοιβές μέσω Διαγωνισμών. Παρέχοντας αληθινές και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στον Διαγωνισμό και συμφωνώντας με τους Επίσημους Κανόνες Διαγωνισμού που ισχύουν για κάθε Διαγωνισμό, μπορείτε να συμμετάσχετε για την ευκαιρία να κερδίσετε τα προωθητικά βραβεία που προσφέρονται μέσω κάθε Διαγωνισμού. Για να συμμετέχετε στους Διαγωνισμούς που προβάλλονται στον Ιστότοπο, πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε πλήρως την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Συμφωνείτε να παρέχετε αληθινά, ακριβή, τρέχουσες και πλήρη Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού. Το λογισμικό έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού κριθεί, με την μοναδική και αποκλειστική κρίση του λογισμικού, ότι: (i) παραβιάζετε οποιοδήποτε τμήμα της Συμφωνίας· και/ή (ii) τα Δεδομένα Εγγραφής Διαγωνισμού που παρείχατε είναι ατελή, απατηλά, διπλά ή διαφορετικά μη αποδεκτά. Το λογισμικό μπορεί να αλλάξει τα κριτήρια Δεδομένων Εγγραφής ανά πάσα στιγμή, με την μοναδική του κρίση.

ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Ως χρήστης του Ιστότοπου, σας χορηγείται μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλήσιμη και περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου, του Περιεχομένου και των σχετικών υλικών σύμφωνα με τη Συμφωνία. Η Εφαρμογή μπορεί να τερματίσει αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενο σε έναν υπολογιστή για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Καμία μέρος του Ιστότοπου, του Περιεχομένου, των Διαγωνισμών και/ή Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης πληροφοριών, ηλεκτρονικό ή μηχανικό. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αντιγράψετε, να μιμηθείτε, να κλωνάρετε, να ενοικιάσετε, να εκμεταλλευτείτε εμπορικά, να προσαρμόσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να ανασυναρμολογήσετε ή να μεταφέρετε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών. Η Εφαρμογή διατηρεί κάθε δικαίωμα που δεν έχει χορηγηθεί ρητά στη Συμφωνία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να επηρεάσετε ή να προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη σωστή λειτουργία του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία ενέργεια που επιβάλλει μια ανάλογα μεγάλη ή ασυνήθιστη φορτίο στην υποδομή της Εφαρμογής. Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες δεν είναι μεταβιβάσιμο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο, οργάνωση, γραφικά, σχεδιασμός, συλλογή, μαγνητική μετάφραση, ψηφιακή μετατροπή, λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και τις Υπηρεσίες προστατεύονται με βάση τα ισχύοντα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλα αποκλειστικά (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Η αντιγραφή, επαναδιανομή, δημοσίευση ή πώληση από εσάς οποιασδήποτε μέρους του Ιστότοπου, του Περιεχόμενου, των Διαγωνισμών και/ή των Υπηρεσιών απαγορεύεται αυστηρά. Η συστηματική ανάκτηση υλικού από τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα μέσα ή κάθε άλλη μορφή ρυτίδωσης ή εξόρυξης δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία ή σύνθεση, άμεσα ή έμμεσα, συλλογής, συλλογής δεδομένων ή καταλόγου χωρίς γραπτή άδεια από την TheSoftware απαγορεύεται. Δεν κατέχετε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, έγγραφο, λογισμικό, υπηρεσίες ή άλλα υλικά που προβλήθηκαν στον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο, τους Διαγωνισμούς και/ή τις Υπηρεσίες. Η ανάρτηση πληροφοριών ή υλικού στον Ιστότοπο, ή μέσω των Υπηρεσιών, από την TheSoftware δεν αποτελεί παραίρεση οποιουδήποτε δικαιώματος σε ή για τέτοιες πληροφορίες και/ή υλικά. Το όνομα και το λογότυπο της TheSoftware, και όλα τα συναφή γραφικά, εικόνες και ονόματα υπηρεσιών, είναι εμπορικά σήματα της TheSoftware. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή μέσω των Υπηρεσιών είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αντίστοιχου κατόχου.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΑ, ΤΟ

Εκτός εάν εξουσιοδοτηθεί ρητώς από το TheSoftware, κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει υπερσύνδεση στον δικτυακό τόπο ή μέρη αυτού (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σήματος κατατεθέντος ή πνευματικής ιδιοκτησίας), στον δικό του δικτυακό τόπο ή δικτυακό χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Επιπλέον, η

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε το δικαίωμα κατ’ ευθείαν δική μας ευχαρίστηση να επεξεργαστούμε και/ή να διαγράψουμε οποιαδήποτε έγγραφα, πληροφορίες ή άλλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ

Οι επισκέπτες κατεβάζουν πληροφορίες από τον Ιστότοπο με δική τους ευθύνη. Το Λογισμικό δεν κάνει καμία εγγύηση ότι οι τέτοιες λήψεις είναι απαλλαγμένες από καταστροφικούς υπολογιστικούς κώδικες συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριζόμενων σε, ιών και σκουληκιών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε το TheSoftware, καθένα από τους γονείς τους, θυγατρικές εταιρείες και θυγατρικές εταιρείες, καθώς και καθένα από τα αντίστοιχα μέλη, αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, πράκτορες, συνεργάτες και/ή άλλους συνεργάτες, απαλλαγμένους από οποιεσδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγόρων), ζημίες, αγωγές, κόστη, αιτήσεις και/ή κρίσεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους, λόγω ή προκύπτουν από: (α) τη χρήση σας του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου και/ή τη συμμετοχή σας σε οποιονδήποτε Διαγωνισμό? (β) η παραβίασή σας της Συμφωνίας? και/ή (γ) η παραβίαση σας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων άλλου ατόμου και/ή οντότητας. Οι διατάξεις αυτού του παραγράφου είναι προς όφελος του TheSoftware, καθενός από τους γονείς τους, τις θυγατρικές εταιρείες και/ή θυγατρικές εταιρείες, και καθενός από τα αντίστοιχα αξιωματούχους, διευθυντές, μέλη, υπαλλήλους, πράκτορες, μετόχους, αδειοδότες, προμηθευτές και/ή δικηγόρους τους. Καθένα από αυτά τα άτομα και οντότητες θα έχουν το δικαίωμα να επικαλεστούν και να επιβάλλουν αυτές τις διατάξεις απευθείας εναντίον σας εξ ονόματός τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Η χρήση του Ιστότοπου και όλων των σχολίων, ανατροφοδότησης, πληροφοριών, Δεδομένων Εγγραφής και/ή υλικών που υποβάλλετε μέσω ή σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο, υπάγεται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου και οποιαδήποτε άλλη προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία που μας παρέχετε, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας. Για να δείτε την Πολιτική Απορρήτου μας, πατήστε εδώ.

Οποιαδήποτε προσπάθεια από οποιονδήποτε, είτε είναι πελάτης του TheSoftware είτε όχι, να προκαλέσει ζημιά, καταστροφή, παρέμβαση, βανδαλισμό και/ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία του Ιστότοπου, αποτελεί παραβίαση του ποινικού και του αστικού δικαίου και η εταιρεία TheSoftware θα εξακολουθήσει να επιδιώκει με επιμέλεια τυχόν αποζημιώσεις σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που παραβιάζει το νόμο και τη δικαιοσύνη στον μέγιστο δυνατό βαθμό.