Πολιτική Απορρήτου

Κάνοντας κλικ στο “Συνέχεια”, μας δίνετε άδεια να σας στέλνουμε email σχετικά με τις προσφορές μας. Αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε άλλα email, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή στο τέλος κάθε email.

Το λογισμικό σέβεται την ιδιωτικότητα κάθε ατόμου που επισκέπτεται τις ιστοσελίδες μας. Αυτή η δήλωση απορρήτου παρέχει ειδοποίηση για τα πρότυπα και τους όρους υπό τους οποίους το λογισμικό προστατεύει την ιδιωτικότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τους επισκέπτες των ιστότοπων στον Παγκόσμιο Ιστό που ανήκουν και λειτουργούν από το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού και του λογισμικού. Αυτή η δήλωση απορρήτου παρέχει ειδοποίηση για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών μας και τους τρόπους με τους οποίους οι πληροφορίες σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Αυτή η πολιτική μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό, οπότε παρακαλούμε ελέγξτε περιοδικά για να αναθεωρήσετε αυτές τις πληροφορίες.

Α. Πληροφορίες Ατομικής Ταυτότητας:

Το λογισμικό λαμβάνει τυπικά συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπό του μόνο όταν παρέχονται εθελοντικά τέτοιες πληροφορίες, όπως όταν οι επισκέπτες μας ζητούν πληροφορίες, αγοράζουν ή εγγράφονται για υπηρεσίες, ανοίγουν ένα αίτημα υποστήριξης πελατών, παρέχουν πληροφορίες βιογραφικού για ευκαιρίες εργασίας ή μας στέλνουν e-mail. Φυσικά, κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες απαιτούν την παροχή πληροφοριών, όπως όταν πραγματοποιείτε μια αγορά, χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα για να πληρώσετε για υπηρεσίες, υποβάλλετε το βιογραφικό σας ή ζητάτε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών. Όταν παρέχετε προσωπικά-αναγνωρίσιμες πληροφορίες στο λογισμικό μέσω ενός από τους ιστότοπους μας, θα χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου αιτήματός σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε εάν θέλετε ή όχι το λογισμικό να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για επιπλέον σκοπούς. Το λογισμικό διατηρεί το δικαίωμα, κατ’ ευχήν του, να σας στείλει δελτία και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του λογισμικού σας. Στην απουσία οποιωνδήποτε οδηγιών από εσάς, το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να σας ενημερώσει για επιπλέον υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από τον οικογένεια των εταιρειών του λογισμικού, τους εξουσιοδοτημένους πράκτορες του λογισμικού, και άλλους παρόχους αγαθών και υπηρεσιών με τους οποίους το λογισμικό έχει σχέσεις και των προσφορών τους ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Τα παραδείγματα σε αυτό το υλικό δεν πρέπει να θεωρηθούν ως υπόσχεση ή εγγύηση κερδών. Η δυνατότητα κερδών εξαρτάται πλήρως από το άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν μας, ιδέες, τεχνικές και την προσπάθεια που καταβάλλεται. Δεν υποστηρίζουμε ότι αυτό είναι ένα “πάρε πλούσιο σχέδιο”, ούτε πρέπει να το θεωρείτε έτσι.

Β. Μη Αναγνωρίσιμες πληροφορίες (Γενικές):

Γενικά, το Λογισμικό συγκεντρώνει αυτόματα κάποιες γενικές πληροφορίες. Οι γενικές πληροφορίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα του επισκέπτη. Συνήθως περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση Διαδικτύου που έχει ανατεθεί στον υπολογιστή σας, τον αριθμό και τη συχνότητα των επισκεπτών, καθώς και τις ιστοσελίδες του Λογισμικού που έχουν επισκεφθεί. Το Λογισμικό συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες για τον περιορισμένο σκοπό του καθορισμού των αναγκών στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και της ιστοσελίδας. Το πετυχαίνουμε αυτό χρησιμοποιώντας κάποιες συγκεκριμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των “cookies” (μια τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρέχει στον επισκέπτη εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Λογισμικού). Το Λογισμικό δεν συνδυάζει τις πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο με καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie και να το αρνηθείτε.

C. Το λογισμικό σας φιλοξενείται στην ιστοσελίδα, τον διακομιστή, τα πίνακες ανακοινώσεων, το φόρουμ τρίτων ιστότοπων:

Οι πληροφορίες που αποκαλύπτετε σε δημόσιο χώρο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε πίνακα ανακοινώσεων, δωμάτιο συνομιλίας ή ιστότοπο που το Λογισμικό μπορεί να φιλοξενήσει ως μέρος των υπηρεσιών του, είναι διαθέσιμες για οποιονδήποτε άλλο επισκέπτεται αυτόν τον χώρο. Το Λογισμικό δεν μπορεί να προστατεύσει οποιαδήποτε πληροφορία που αποκαλύπτετε σε αυτές τις τοποθεσίες. Επιπλέον, οι ιστότοποι του Λογισμικού περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους που δεν σχετίζονται με το Λογισμικό. Το Λογισμικό δεν μπορεί να προστατεύσει οποιαδήποτε πληροφορία που ενδέχεται να αποκαλύψετε σε αυτούς τους ιστότοπους και σας συνιστά να ελέγξετε τις δηλώσεις πολιτικής απορρήτου αυτών των ιστότοπων που επισκέπτεστε.

Δ. Εξαιρέσεις και Περιορισμοί:

Παρά τα προαναφερόμενα και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, το Λογισμικό συνεργάζεται πλήρως με κρατικούς, τοπικούς και ομοσπονδιακούς αξιωματούχους σε οποιαδήποτε έρευνα που σχετίζεται με οποιοδήποτε περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ή ιδιωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που μεταδίδονται στο Λογισμικό) ή υποτιθέμενων παράνομων δραστηριοτήτων οποιουδήποτε χρήστη της Υπηρεσίας, και λαμβάνει λογικά μέτρα για την προστασία των προστατευόμενων δικαιωμάτων του. Για περιορισμένους σκοπούς επίτευξης τέτοιας συνεργασίας και μέτρων και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, το Λογισμικό μπορεί να αναγκαστεί να αποκαλύψει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, το Λογισμικό μπορεί να επιλέξει την παρακολούθηση των περιοχών επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους για να ικανοποιήσει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή αίτημα της κυβέρνησης, εάν αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για τη λειτουργία του Λογισμικού, ή για την προστασία των δικαιωμάτων ή περιουσιακών στοιχείων του Λογισμικού ή άλλων. Σε σχέση με την πιθανή πώληση ή μεταφορά οποιουδήποτε από τα συμφέροντά τους στο Λογισμικό και το Λογισμικό και τα άλλα sites που ανήκουν στην εταιρεία, το Λογισμικό διατηρεί το δικαίωμα να πουλήσει ή να μεταφέρει τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ονομάτων, διευθύνσεων και άλλων πληροφοριών που παρέχατε στο Λογισμικό) σε τρίτο μέρος που επικεντρώνει την επιχείρησή του σε προϊόντα ή υπηρεσίες επικοινωνίας. συμφωνεί να είναι ο διάδοχος συμφερόμενου του Λογισμικού όσον αφορά τη διατήρηση και προστασία των πληροφοριών που συλλέγονται και διατηρούνται από το Λογισμικό και συμφωνεί με τις υποχρεώσεις αυτής της δήλωσης πολιτικής.