Vilkår

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i Aftalen med hensyn til din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den eneste og fuldstændige aftale mellem dig og Softwaren med hensyn til din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser med hensyn til hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter vores skøn, uden specifik meddelelse til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen, før du bruger hjemmesiden. Ved din fortsatte brug af hjemmesiden og/eller Tjenesterne accepterer du hermed at overholde alle vilkår og betingelser indeholdt i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de relevante købsordreformularer kan du opnå, eller forsøge at opnå, visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der er vist på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, der leveres direkte af tredjeparts leverandører, producenter eller distributører af sådanne emner. TheSoftware repræsenterer ikke eller garanterer, at beskrivelserne af sådanne emner er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for enhver tvist med produktets sælger, distributør og slutbrugerforbrugere. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke vil være erstatningspligtig over for dig eller tredjepart for krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionale præmier og andre priser via konkurrencer. Ved at give sande og nøjagtige oplysninger i forbindelse med den gældende konkurrencetilmeldingsformular og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at vinde de promotionale præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i konkurrencerne vist på hjemmesiden skal du først fuldføre den gældende tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger til konkurrencetilmelding. TheSoftware har ret til at afvise enhver konkurrencetilmeldingsdata, hvor det bestemmes, i TheSoftwares eneste og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder en del af aftalen; og / eller (ii) konkurrencetilmeldingsdataene, du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for tilmeldingsdata efter eget skøn.

LICENSGRANT

Som bruger af webstedet får du tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet, indholdet og tilhørende materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid ophæve denne licens af enhver grund. Du må bruge webstedet og indholdet på en computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af webstedet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller inkorporeres i nogen informationshentningssystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, lease, sælge, modificere, dekompilere, adskille, omvendt ingeniør eller overføre webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder alle rettigheder, der ikke eksplicit er tildelt i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre webstedets korrekte funktion. Du må ikke træffe nogen handling, der pålægger en urimelig eller uforholdsmæssigt stor belastning på softwarens infrastruktur. Din ret til at bruge webstedet, indholdet, konkurrencerne og/eller tjenesterne er ikke overførbare.

EJERRETTIGHEDER

Indhold, organisation, grafik, design, sammensætning, magnetisk oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold relateret til hjemmesiden, indhold, konkurrencer og tjenester er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder). Kopiering, redistribution, offentliggørelse eller salg af enhver del af hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester ved automatisk middel eller enhver anden form for scraping eller dataudvinding med henblik på at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, sammensætning, database eller register uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der ses på eller gennem hjemmesiden, indhold, konkurrencer og/eller tjenester. Offentliggørelse af information eller materiale på hjemmesiden, eller via og gennem tjenesterne, af TheSoftware udgør ikke en frafaldelse af nogen rettighed til sådanne oplysninger og/eller materialer. TheSoftware-navnet og logoet, samt alle tilhørende grafik, ikoner og servicenavne, er varemærker tilhørende TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på hjemmesiden eller via og gennem tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af ​​noget varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den relevante ejer er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSTED, CO-BRANDING, “FRAMING” OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSTED FORBUDT

Medmindre udtrykkeligt autoriseret af TheSoftware, må ingen linke til webstedet, eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logoer, varemærker, branding eller ophavsretligt materiale), til deres websted eller websted af nogen som helst årsag. Yderligere er “framing” af webstedet eller reference til webadressen (URL) af webstedet i enhver kommerciel eller ikke-kommerciel medie uden forudgående, udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra TheSoftware strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med webstedet om at fjerne eller ophøre enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender hermed, at du vil være ansvarlig for enhver og alle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at redigere og/eller slette eventuelle dokumenter, oplysninger eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORVOLDET VED DOWNLOADS

Besøgende downloader oplysninger fra hjemmesiden på egen risiko. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrumperende computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orm.

INDEMNIFIKATION

Du accepterer at friholde og holde TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive medlemmer, officerer, direktører, ansatte, agenter, co-branders og / eller andre partnere, uskadelige for enhver og alle krav, udgifter (inklusive rimelige advokatsalærer), skader, sager, omkostninger, krav og / eller domme overhovedet, fremsat af tredjepart på grund af eller opstået: (a) din brug af webstedet, tjenester, indhold og / eller deltagelse i en hvilken som helst konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og / eller (c) din overtrædelse af enhver enkeltpersons og / eller enhedsrettigheder. Bestemmelserne i dette afsnit er til fordel for TheSoftware, hver af deres forældre, datterselskaber og / eller tilknyttede selskaber, og hver af deres respektive officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licensgivere, leverandører og / eller advokater. Hver af disse enkeltpersoner og enheder har ret til at gøre disse bestemmelser gældende og håndhæve direkte mod dig på deres egen vegne.

TREDJEPARTS WEBSTEDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internettjenester og/eller ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, dem der ejes og drives af tredjepartsudbydere. Fordi Softwaren ikke har kontrol over sådanne tredjeparts websteder og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at Softwaren ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjeparts websteder og/eller ressourcer. Derudover godkender Softwaren ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for, eventuelle vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, tjenester, produkter og/eller andet materiale på eller tilgængelige fra sådanne tredjeparts websteder eller ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der måtte opstå herfra.

PRIVATLIVSPOLITIK / BESØGENDE OPLYSNINGER

Brug af hjemmesiden, og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og / eller materialer, som du indsender gennem eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores privatlivspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden og alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du har givet, i overensstemmelse med vilkårene i vores privatlivspolitik. For at se vores privatlivspolitik, venligst klik her.

Enhver form for forsøg fra enkeltpersoner, uanset om de er kunder hos TheSoftware eller ej, på at beskadige, ødelægge, manipulere, hærværk og/eller på anden måde forstyrre driften af hjemmesiden, udgør en overtrædelse af strafferet og civilret, og TheSoftware vil ivrigt forfølge enhver og alle midler i denne henseende mod enhver overtrædende person eller enhed til det fuldest mulige omfang tilladt ved loven og i retfærdighed.