Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na tlačítko

Software respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Tato prohlášení o ochraně soukromí upozorňují na normy a podmínky, podle kterých Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky stránek na World Wide Webu, které jsou vlastněny a provozovány Softwarem, včetně Softwaru a Softwaru. Tato prohlášení o ochraně soukromí upozorňují na naše postupy sběru informací a způsoby, jakými mohou být vaše informace použity. Tato politika se může měnit, takže se pravidelně vraťte, abyste tuto informaci zkontrolovali.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Softwarové vyžádá specifická data o svých návštěvnících webu pouze tehdy, když jsou tyto informace poskytnuty dobrovolně, například když naši návštěvníci požadují informace, nakupují nebo se přihlašují ke službám, otevírají lístek pro dotazy zákaznické podpory, poskytují informace o životopisu pro příležitosti zaměstnání nebo nám posílají e-mail. Samozřejmě některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například když provedete nákup, použijete kreditní kartu k placení služeb, odesíláte svůj životopis nebo požádáte o určité typy informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace Software přes jednu z našich webových stránek, budou použity k uspokojení vašeho konkrétního požadavku. V většině případů budete mít možnost vybrat, zda chcete, nebo nechcete, aby Software použil tyto informace pro další účely. Software si vyhrazuje právo dle svého uvážení poslat vám bulletiny a další důležité informace o vašich službách Software. Chybí-li jakékoliv pokyny od vás, může Software využít informace, které poskytujete, k informování o dalších službách a produktech nabízených skupinou společností Softwaru, autorizovanými zástupci Softwaru a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Software má vztahy a jejichž nabídky by pro vás mohly být zajímavé.

Příklady uvedené v těchto materiálech nelze brát jako slib nebo záruku výdělku. Potenciál výdělku závisí výhradně na osobě, která využívá náš produkt, nápady, techniky a nasazení. Není naším záměrem to prezentovat jako „zbohatněte rychle“ schéma a neměli byste to tak vnímat.

B. Neosobně identifikovatelné (obecné) informace:

Obecně platí, že Software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nerevealují identitu návštěvníka. Obvykle zahrnují informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počet a frekvenci návštěvníků a navštívené stránky Software. Software tyto informace shromažďuje za účelem stanovení potřeb zákaznického servisu a webových stránek. Toho dosahujeme pomocí určitých technologií, včetně “cookies” (technologie, která může být použita k poskytnutí návštěvníkovi přizpůsobených informací o službách Software). Software nespojuje informace shromážděné tímto způsobem s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte cookie, a můžete ji odmítnout.

C. Váš Software hostovaný web, server, diskuzní fóra, fórum, stránky třetích stran:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně jakéhokoli nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou Software pro vás hostuje jako součást služeb The Software, jsou k dispozici pro kohokoli jiného, kdo navštíví toto místo. Software nemůže chránit žádné informace, které zveřejníte na těchto místech. Navíc webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které s The Software nesouvisí. Software nemůže chránit žádné informace, které byste mohli zveřejnit na těchto stránkách, a doporučuje, abyste si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nemoc předchozího a v souladu s platnými zákony software plně spolupracuje se státními, místními a federálními úřady při jakémkoli vyšetřování týkajícím se obsahu (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací odeslaných softwarem) nebo domnělé nezákonné činnosti kteréhokoli uživatele služby a přijímá rozumná opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účely provádění takové spolupráce a opatření a v souladu s platnými zákony může být software povinen zveřejnit osobně identifikovatelné informace. Kromě toho může software volit monitorovat oblasti komunikace jakéhokoli druhu k plnění jakéhokoli zákona, nařízení nebo vládní žádosti; pokud je takové zveřejnění nezbytné nebo vhodné pro provoz software; nebo k ochraně práv nebo majetku software nebo jiných. V souvislosti s potenciálním prodejem nebo přenosem jakýchkoli jeho zájmů ve software a software a dalších stránek vlastněných společností si software vyhrazuje právo prodat nebo přenést vaše informace (včetně, ale neomezeně na jméno, adresní informace a další informace, které jste poskytli software) třetí straně, která se soustředí na obchod s komunikačními produkty nebo službami; souhlasí s tím, že bude nástupcem zájmu softwaru ohledně údržby a ochrany informací získaných a udržovaných softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení.