Условия

ОБХВАТ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Съгласявате се с условията и условията, посочени в Споразумението относно използването на уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и Софтуерът по отношение на използването на уебсайта и отменя всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания по отношение на уебсайта. Ние можем да променим Споразумението от време на време по наше собствено усмотрение, без конкретно уведомление до вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на уебсайта и вие трябва да прегледате Споразумението преди да използвате уебсайта. Чрез продължаването на използването на уебсайта и/или услугите вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението, които са в сила по това време. Затова трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са налични само за лица, които могат да влизат в правно обвързващи договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под 18 години. Ако сте под 18 години, нямате разрешение да използвате и/или получавате достъп до Уебсайта и/или Услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на съответните формуляри за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Представените на уебсайта продукти и/или услуги може да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива артикули. TheSoftware не представлява и не гарантира, че описанията на такива артикули са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или задължение по какъвто и да било начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всяко споразумение с продавача на продукта, дистрибутора и крайния потребител. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред трета страна за всяко твърдение, свързано с някоя от продуктите и/или услугите, предлагани на уебсайта.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез състезания. Чрез предоставяне на вярна и точна информация във връзка с приложимата форма за регистрация за състезание и съгласяване с Официалните правила на състезанието, можете да се включите за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да участвате в състезанията, представени на Уебсайта, първо трябва да попълните приложимата форма за влизане. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за регистрация за състезание. TheSoftware има право да отхвърли всякаква информация за регистрация за състезание, където се установи, по изключителното и единствено преценка на TheSoftware, че: (i) нарушавате някаква част от Споразумението; и/или (ii) информацията за регистрация за състезание, която предоставихте, е непълна, измамна, дублирана или по друг начин неприемлива. TheSoftware може по всяко време да промени критериите за регистрационните данни, по свое изключително преценка.

ЛИЦЕНЗ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ

Като потребител на уебсайта, вие получавате неизключителна, непрехвърлива, отменима и ограничена лицензия за достъп и използване на уебсайта, съдържанието и свързания материал в съответствие със споразумението. Софтуерът може да прекрати тази лицензия по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате уебсайта и съдържанието на един компютър за лично, некомерсиално използване. Нито един част от уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не може да бъде възпроизвеждан в никаква форма или да бъде включен в нито една информационна система за възстановяване, електронна или механична. Не може да използвате, копирате, емулирате, клонирате, давате под наем, отдавате, продавате, променяте, декомпилирате, демонтирате, обръщате или прехвърляте уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите или някаква част от тях. Софтуерът запазва всички права, които не са ясно предоставени в съгласието. Не може да използвате нито едно устройство, софтуер или рутина, за да се намесите или да опитате да се намесите с правилната работа на уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които налагат неразумен или непропорционално голям товар на инфраструктурата на Софтуерът. Вашият право да използвате уебсайта, съдържанието, състезанията и/или услугите не е прехвърлимо.

ПРОПРИЕТАРНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитното превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно валидните авторски права, търговски марки и други собственически (включително, но не само, интелектуални) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на която и да е част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материал от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите по автоматизирани средства или на друг начин на сканиране или извличане на данни с цел създаване или компилация, директно или непосредствено, на колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от TheSoftware е забранено. Вие не придобивате собственост върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуги или друг материал, видян в или чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Поставянето на информация или материал на Уебсайта, или чрез и чрез Услугите, от TheSoftware не представлява отказ от всяко право към такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги, са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ХИПЕРВРЪЗВАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА, КО-БРЕНДИРАНЕ,

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да направи хипервръзка към Уебсайта или части от него (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандиране или авторско правомощие), към техния уебсайт или уеб площадка по каквито и да е причини. Освен това, „фреймването” на Уебсайта и/или позоваването на Униформ Ресурс Локатор („URL”) на Уебсайта в какъвто и да е търговски или нетърговски медиен без предварителното, изрично, писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Вие специфично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, според случая, на всяко такова съдържание или дейност. Вие тук се съгласявате, че ще носите отговорност за всякакви щети, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше собствено преценка да редактираме и/или изтриваме всички документи, информация или друг съдържание, което се появява на уебсайта.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВРЕМИ НАНЕСЕНИ ИЗВЪНРЕДНА ЩЕТА ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от уебсайта на свой собствен риск. TheSoftware не предоставя гаранция, че такива изтегляния са без компрометиращи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОТХАРАЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Вие се съгласявате да отхарчите и запазите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, и всеки от техните съответни членове, директори, служители, агенти, съвладелци и / или други партньори, безвредни относно всички и всякакви искове, разходи (включително разумни такси на адвокати), щети, съдебни производства, разходи, изисквания и / или съдебни решения, направени от трети страни поради или възникващи от: (а) вашето използване на уебсайта, услугите, съдържанието и / или участието в някакъв конкурс; (б) нарушението от вас на споразумението; и / или (в) нарушението от вас на правата на друг индивид и / или юридическо лице. Разпоредбите на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и / или афилирани лица, и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и / или адвокати. Всеки от тези лица и юридически лица има право да настанява и налага тези разпоредби директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към други интернет уебсайтове и/или да ви посочва към тях, включително, но не само, тези, притежавани и управлявани от доставчици на услуги от трети страни. Поради факта, че TheSoftware няма контрол над такива уебсайтове и/или ресурси, вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължение за каквито и да е условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от такива уебсайтове или ресурси, или за всякакви вреди и/или загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, данни за регистрация и/или материали, които подавате чрез уебсайта или във връзка с него, подлежат на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно вашето използване на уебсайта и всички други лични данни, предоставени от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опит от страна на каквото и да било лице, независимо дали е клиент на TheSoftware, да уврежда, унищожава, опитва да се намеси, вандалства и/или нарушава работата на уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право, и TheSoftware ще настоятелно следи да наказва всяко нарушение от този вид от страна на лице или физическо лице възможно най-стриктно в съответствие с закона и справедливостта.