Privacybeleid

Door op

De software respecteert de privacy van elke individu die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die door bezoekers aan sites op het World Wide Web wordt verstrekt, die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de software, waaronder de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek terug om deze informatie te herzien.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over zijn websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantensupportonderzoek openen, resume-informatie verstrekken voor werkgelegenheidskansen, of ons e-mailen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie verstrekt, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om te betalen voor diensten, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie aan De Software verstrekt via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de gelegenheid om te kiezen of u wel of niet wilt dat De Software deze informatie voor aanvullende doeleinden gebruikt. De Software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, u bulletins en andere belangrijke informatie te sturen over uw diensten van De Software. Bij gebrek aan instructies van u kan De Software de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de De Software familie van bedrijven, door De Software geautoriseerde agenten, en door andere aanbieders van goederen en diensten waarmee De Software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u kunnen zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden beschouwd als een belofte of garantie van inkomsten. Het verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken gebruikt en de inspanning die wordt geleverd. Wij presenteren dit niet als een “snel rijk worden schema”, en dat zou je ook niet zo moeten zien.

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (generieke) informatie:

In het algemeen verzamelt de software automatisch enkele generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van de klantenservice- en websitebehoeften. We bereiken dit door gebruik te maken van bepaalde technologieën, waaronder

C. Uw The Software gehoste website, server, bulletin boards, forum, Third-Party Sites:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op een prikbord, chatroom of website die de Software voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beveiligen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt te bekijken.

D. Uitzonderingen en Beperkingen:

Onverminderd het voorgaande en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot de inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie die aan de software is verzonden) of vermeende onwettige activiteiten van elke gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om zijn eigen rechten te beschermen. Met het oog op het bereiken van dergelijke samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kan de software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te monitoren om te voldoen aan elke wet, regelgeving of overheidsverzoek; als een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of nodig is voor het operationeel houden van de software; of ter bescherming van de rechten of eigendom van de software of anderen. In het kader van de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere sites in eigendom van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software hebt verstrekt) te verkopen of over dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; akkoord gaat om opvolger in interest van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de software verzamelde informatie; en akkoord gaat met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.