Voorskrifte

OMVANG EN WYSIGING VAN DIE OOREENKOMS

U stem in tot die terme en voorwaardes uiteengesit in die Ooreenkoms met betrekking tot u gebruik van die Webwerf. Die Ooreenkoms vorm die volledige en enigste ooreenkoms tussen u en Die Sagteware met betrekking tot u gebruik van die Webwerf en vervang alle vorige of kontemporêre ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of begrippe met betrekking tot die Webwerf. Ons mag die Ooreenkoms van tyd tot tyd wysig na ons alleenlike oordeel, sonder spesifieke kennisgewing aan u. Die nuutste Ooreenkoms sal op die Webwerf geplaas word, en u behoort die Ooreenkoms te hersien voordat u die Webwerf gebruik. Deur u voortdurende gebruik van die Webwerf en/of Dienste, stem u hiermee in om te voldoen aan al die terme en voorwaardes wat binne die Ooreenkoms op daardie tydstip geldig is. U behoort dus gereeld hierdie bladsy te kontroleer vir updates en/of veranderinge.

VEREISTES

Die webwerf en dienste is slegs beskikbaar vir individue wat in staat is om in regsafdwingbare kontrakte in werking te tree onder die toepaslike wet. Die webwerf en dienste is nie bedoel vir gebruik deur individue onder die ouderdom van agtien (18) nie. As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie toestemming om die webwerf en/of dienste te gebruik en/of toegang tot die webwerf en/of dienste te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSTE

Vendorsedienste

Deur die toepaslike aankoopformuliere te voltooi, kan jy sekere produkte en/of dienste van die webwerf verkry of probeer verkry. Die produkte en/of dienste wat op die webwerf vertoon word, mag beskrywings bevat wat direk deur die vervaardigers of verspreiders van sulke items verskaf word. TheSoftware verteenwoordig nie of waarborg dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. Jy verstaan ​​en stem in dat TheSoftware geensins verantwoordelik of aanspreeklik is vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die webwerf te verkry nie of vir enige geskil met die verkoper, verspreider en eindverbruikers van produkte. Jy verstaan ​​en stem in dat TheSoftware nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die webwerf aangebied word.

WEDSTRYDE

Van tyd tot tyd bied TheSoftware promosionele pryse en ander toekennings deur middel van Wedstryde aan. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verband met die toepaslike registrasievorm vir die Wedstryd, en deur in te stem met die Amptelike Wedstryd Reëls wat van toepassing is op elke Wedstryd, kan jy deelneem om ‘n kans te maak om die promosionele pryse wat deur elke Wedstryd aangebied word, te wen. Om in die Wedstryde wat op die webwerf uitgestal word in te voer, moet jy eerste die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem daarmee in om ware, akkurate, huidige en volledige Wedstryd Registrasiedata te verskaf. TheSoftware het die reg om enige Wedstryd Registrasiedata af te keur waar dit bepaal word, in die enkele en uitsluitlike diskresie van TheSoftware, dat: (i) jy in oortreding van enige gedeelte van die Ooreenkoms is; en/of (ii) die Wedstryd Registrasiedata wat jy voorsien het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplicaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware mag te alle tye die Registrasiedata-kriteria verander, na sy uitsluitlike goeddunke.

LISENSIE TOEKENNING

As ‘n gebruiker van die webwerf, kry jy ‘n nie-eksklusiewe, nie-oordraagbare, herroeplike en beperkte lisensie om toegang te verkry en die webwerf, inhoud en geassosieerde materiaal te gebruik in ooreenstemming met die ooreenkoms. Die sagteware kan hierdie lisensie enige tyd vir enige rede beëindig. Jy mag die webwerf en inhoud op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste mag in enige vorm gereproduseer word of in enige inligtingherwinningstelsel, elektronies of meganies geïnkorporeer word nie. Jy mag nie die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste of enige gedeelte daarvan gebruik, kopieer, naboots, kloon, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, dekompileer, ontmantel, omgekeerde ingenieurswese of oordra nie. Die sagteware behou enige regte wat nie uitdruklik in die ooreenkoms verleen word nie. Jy mag geen toestel, sagteware of roetine gebruik om te interfereer of probeer om met die behoorlike werking van die webwerf te interfereer nie. Jy mag geen aksie onderneem wat ‘n onredelike of buitensporig groot las op die infrastruktuur van die sagteware plaas nie. Jou reg om die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, heading/DESIGN AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Unless expressly authorized by TheSoftware, no one may link the Website, or parts (including, but not limited to, logos, trademarks, branding or copyrighted material), to their website or web place for any reason. More so, heading heading the Website and/or referencing the Uniform Resource Locator (URL) of the Website in any commercial or non-commercial media without the prior, express, written permission of TheSoftware is strictly prohibited. You agree to work with the Website to remove or stop, as applicable, any such content or activity. You acknowledge that you are responsible for any and all damages associated with it.

BEWERK, VERWYDERING EN WYSIGING

Ons behou die reg in ons uitsluitlike oordeel om enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die webwerf verskyn, te redigeer en/of te verwyder.

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Visitors download information from the Website at their own risk. TheSoftware makes no warranty that such downloads are free of corrupting computer codes including, but not limited to, viruses and worms.

INDEMNIFICATION

Ungakhathazeki ukudalula iningi labo bakho, amalungu abo bonke, iinyaniso ezimbalwa namalungu abo bonke, abathengi abo bonke, amaqela wabaphathi nakwiphangela yabo bonke, ekuchubeni komthetho; futhi uziva ngoKontrakhu.

DERDE PARTY WEBWERWÊ

Die Webwerf kan skakels na en/of na u verwys na ander Internetwebwerwe en/of -hulpbronne, insluitende, maar nie beperk tot, dié wat deur Derde Partyverskaffers besit en bedryf word. Omdat TheSoftware geen beheer oor sulke derde party webwerwe en/of -hulpbronne het nie, erken en stem u hiermee in dat TheSoftware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derde party webwerwe en/of -hulpbronne nie. Verder onderskryf TheSoftware nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir, enige terme en voorwaardes, privaatheidsbeleide, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiale op of beskikbaar vanaf sulke derde party webwerwe of -hulpbronne, of vir enige skade en/of verlies wat daaruit voortspruit nie.

PRIVAATHEIDBELEID/BESOEKERINLIGTING

Die gebruik van die webwerf, en alle kommentaar, terugvoer, inligting, Registrasiedata en/of materiale wat jy deur of in verband met die webwerf indien, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting aangaande jou gebruik van die webwerf, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting deur jou verskaf, te gebruik in ooreenstemming met die bepalings van ons Privaatheidsbeleid. Om ons Privaatheidsbeleid te sien, klik asseblief hier.

Enige poging deur enige individu, hetsy ‘n TheSoftware-kliënt of nie, om die webwerf se werking te beskadig, vernietig, knoei, vandaliseer en/of andersins te bemoeilik, is ‘n skending van kriminele en burgerlike reg en TheSoftware sal doelgerig enige en alle remedies in hierdie verband teen enige oortredende individu of entiteit op die volle mate van die wet en billikheid najaag.